روزنامه
۲۹ آبان ۱۳۹۷

روایت روزنامه دولت از اعتراضات کارگران هفت تپه

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، روزنامه «ایران» ارگان دولت در ادامه درج کرد: روز گذشته (دوشنبه) در چهاردهمین روز اعتصاب، صدها نفر از کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند و خواستار آزادی همکارانشان گردیدند. مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در جاده شوش – اهواز قرار دارد. مهمترین خواسته کارگران این […]

عناوین روزنامه اتحاد ملت ۲۴ مهر ۱۳۹۷

عناوین روزنامه اتحاد ملت

عناوین روزنامه اتحاد ملت و صفحه اول روزنامه

عناوین روزنامه اتحاد ملت ۱۰ تیر ۱۳۹۷

عناوین روزنامه اتحاد ملت

به گزارش خبرنما،عناوین روزنامه اتحاد ملت تاریخ بهمن ماه نود و هفت

عناوین روزنامه اتحاد ملت ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

عناوین روزنامه اتحاد ملت

عناوین روزنامه اتحاد ملت

عناوین روزنامه اتحاد ملت ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

عناوین روزنامه اتحاد ملت

وب سایت روزنامه اتحاد ملت