به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، برپایی سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و سر انجام قرار گردید در نهایت این تور از هشتم مهربرگزار گردد. اما بحث با اهمیت تامین ارز لازم برای پرداخت جوایز تور هست. این روزها بالا رفتن نرخ […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، برپایی سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و سر انجام قرار گردید در نهایت این تور از هشتم مهربرگزار گردد.

اما بحث با اهمیت تامین ارز لازم برای پرداخت جوایز تور هست.

این روزها بالا رفتن نرخ ارز به مشکل بنیادی برای ورزش ایران مبدل شده که در این مدت خیلی از اعزام رشته های متفاوت تحت تاثیر قرار گرفته هست و در این شرایط، این سؤال پیش می آید آیا جوایز ارزی تور به کامل تهیه می گردد؟

سال گذشته که هنوز مشکلات ارزی گریبان ورزش را نگرفته بود، مسئولین برپایی تور جوایز دلاری تیم های ایرانی را حدود ۸-۹ ماه پس از انتهاء تور توانستند پرداخت کنند و حتی این اواخر دیگر صدای اعتراض تیم ها و رکابزنان ایرانی بلند شده بود.

برای سی وسومین دوره تور قرار هست ۵۰ هزار یورو جوایز داده گردد و حالا که نرخ ارز نسبت به سال گذشته چند برابر شده واقعا قدرت پرداخت ۵۰ هزار یورو (بیش از ۸۰۰ میلیون تومان) وجود دارد؟

به هر حال ایران با برپایی این تور نسبت به پرداخت جوایز دارای تعهد می گردد و اگر کوتاهی در این خصوص صورت گیرد جدا از این که به نام این تور لطمه  وارد می گردد، امکان دارد رخدادهای نه چندان خوبی منتظر فدراسیون و ورزش ایران باشد.

نمونه این اتفاق در تور دوچرخه سواری مازندران اتفاق افتاد که تور برگزار گردید اما جوایز آن پرداخت نشد و همین مبحث موجب گردید فدراسیون ایران مدتی درگیر این ماجرا باشد چراکه اتحادیه جهانی دوچرخه سواری تنها فدراسیون را مسئول می شناسد نه ارگان دیگری را.

البته آذربایجان شرقی متولی برپایی تور ایران –آذربایجان تاحالا در دوره های قبل تمام جوایز را پرداخت نموده اما افزایش نرخ ارز تا حدی نسبت به قدرت تامین و پرداخت به موقع جوایز، نگرانی ایجاد می کند.

*جزییات جوایز تور به توصیف زیر هست:

تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان در شش فاز و با جوایز ۵۰هزار یورویی برگزار می گردد.

– – دارنده پیراهن طلایی تور، در روزانه که پیراهن را در اختیار دارد، ۵۰۰یورو پاداش می گیرد.

– – دارنده پیراهن امتیازی تور، در روزانه که پیراهن را در اختیار دارد، ۳۷۵ یورو پاداش می گیرد.

– – دارنده پیراهن کوهستان تور، در روزانه که پیراهن را در اختیار دارد، ۳۷۵ یورو پاداش می گیرد.

– – دارنده پیراهن خوب ترین دوچرخه سوار جوان تور، در روزانه که پیراهن را در اختیار دارد، ۲۵۰ یورو پاداش می گیرد.

–نفرات اول تا بیستم مجموع شش فاز رتبه بندی انفرادی تور، از ۴۵۰۰ تا ۱۵۰ یورو پاداش می گیرند.

–در رتبه بندی تیمی مجموع شش فاز تو، تیم اول ۵۰۰۰یورو، تیم دوم ۳۵۰۰یورو و تیم سوم ۲۵۰۰یورو پاداش می گیرند.

–در انتهاء مجموع شش فاز تور، دارنده پیراهن امتیازی و کوهستان هر کدام  ۲۰۰۰یورو، دارنده پیراهن خوب ترین دوچرخه سوار جوان تور ۱۰۰۰یورو پاداش می گیرند.

انتهای پیام