دکتر محمد صاحبکار خراسانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به پیشینه تدوین پیش نویس لایحه پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: در آن زمان بعضی از مجموعه های دولتی زیر مجموعه های غیر دولتی، راه اندازی و شرکت هایی فعال گردیدند. وی راه اندازی تعداد زیادی شرکت از سوی سازمان […]

دکتر محمد صاحبکار خراسانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به پیشینه تدوین پیش نویس لایحه پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: در آن زمان بعضی از مجموعه های دولتی زیر مجموعه های غیر دولتی، راه اندازی و شرکت هایی فعال گردیدند.

وی راه اندازی تعداد زیادی شرکت از سوی سازمان گسترش را من جمله این کارهای دانست و دنبال کرد: شرکت های دولتی که پشتیبانی های دولتی را دارند و مجموعه های خصوصی که حمایت کننده خاصی ندارد، مبنای پشتیبانی ما قرار گرفتند؛ به همین علت در لایحه شرکت های دانش بنیان تبصره ای درج گردید که طبق آن اگر بیشتر از ۵۰ درصد سهام شرکتی مربوط به دولت و یا نهادهای عمومی باشد، از شمول مزایای قانونی خارج گردید که در آن زمان بند مترقی به شمار می رفت.

صاحبکار اضافه کرد: مجلس نیز این بند را تصویب کرد و بر این اساس هر شرکتی که وارد فرآیند بررسی ما می گردد، از آنان سندهای سهامداری نیز اخذ می گردد.

ریاست امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری نخستین فرآیند بررسی شرکت ها را، نوع مالکیت شرکت ها عنوان نمود و با تاکید بر اینکه این بررسی پیش از بررسی فنی و علمی انجام می گردد، یادآور گردید: به عنوان مثال اگر بیشتر از ۵۰ درصد سهام شرکتی مربوط به جهاد دانشگاهی باشد، توان ندارد مشمول مزایای قانونی گردد و برای استفاده از این مزایا باید میزان سهام در اختیار جهاد دانشگاهی به کمتر از ۵۰ درصد برسد.

به گفته وی طبق قانون اگر ۳۰ درصد سهام شرکتی دولتی باشد، مشمول مزایای قانونی پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان می گردد، اظهار کرد: ما هر چه جلو رفتیم، آنالیزهای ما در این زمینه درست تر گردید؛ در این سال ها روز به روز نقش بخش های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی در بخش شرکت های دانش بنیان کاهش یافت و این درستی آنالیز ما را تأیید می کند.

تعیین تکلیف شرکت های با ۵۰ درصد سهام دولتی

صاحبکار با تاکید بر اینکه استفاده از مزایای قانونی یک “حق” با تاکید بر اینکه استفاده از مزایای قانونی یک “حق” است، دنبال کرد: برای استفاده از این مزایا احتیاج به ارائه سندهای است که بر این اساس شرکت ها باید سندهای سهامداری خود را به ما ارائه دهند و ما طبق بررسی این سندهای توان داریم نظر بدهیم که شرکت توان دارد از این مزایای قانونی بهره مند گردد یا خیر.

وی با اشاره به شرایط قانونی بهره مندی شرکت ها از مزایای قانونی، بیان کرد: تعداد شرکت هایی که ما به عنوان شرکت های دانش بنیان تأیید کردیم که درصدی از سهام آنان (کمتر از ۵۰ درصد) مربوط به بخش های دولتی می گردد، بسیار کم و معدود است.

صاحبکار اضافه کرد: بعضی از شرکت ها می باشند که با روش هایی بر روی کاغذ، سهام آنان خصوصی، ولی در اصل زیادتر سهام آنان دولتی است که اگر ما متوجه شویم که سندهای ارائه شده شرکتی با حقیقت منطبق نباشد، این شرکت را از لیست شرکت های دانش بنیان خارج می کنیم.

شکایت شرکت های دانش بنیان

ریاست امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نقاط قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان را در نظر گرفتن مکانیزم “رسیدگی به شکایات” دانست و اظهار کرد: در زیادی از مورد ها رویت می گردد که فرآیندی در کشور ایجاد می گردد و این فرآیند اگر خوب اجرا نشد، فرد و یا شرکتی که با این قانون فعالیت می کند، سردرگم می گردد و نمی داند چه طور عمل کند.

وی اضافه کرد: در کمال خوشبختی در قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان آمده است که اگر به هر یک از مجریان قانون از سوی شرکت های دانش بنیان ایرادی وارد گردد، این شرکت ها توان دارند با مراجعه به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف

صاحبکار با بیان اینکه سیستم این امر راه اندازی شده و شرکت ها توان دارند به صورت آنلاین شکایات خود را ثبت کنند، افزود: دبیرخانه شورای عتف

وی با بیان اینکه آئین نامه رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان به تصویب فرا دست یافته است، یادآور گردید: بر این اساس دبیرخانه شورای عالی عتف وظیفه دارد از دستگاهی که مورد شکایت است، توضیحات لازم را بخواهد و به منظور رسیدگی دقیق تر، جلساتی را با حضور نماینده دستگاه و شرکت برگزار کند.

صاحبکار با بیان اینکه مکانیزم رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان بسیار مترقی است، اظهار کرد: طبیعی است که هر فرآیند اجرایی با ناخشنودی قسمتی همراه باشد؛ به همین علت رسیدگی به شکایات، یکی از بخش های مترقی قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان است.

وی با تاکید بر اینکه دبیرخانه شورای عالی عتف باید به شکایت همه دستگاه هایی که در ذیل قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان آمده اند، رسیدگی کند، اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت (اعطای جواز و پروانه کار) من جمله ۴ دستگاه کلیدی می باشند که قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان را اجرایی می کنند.

ریاست امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اظهار کرد: در حالتی که یکی از شرکت های دانش بنیان از یکی از این دستگاه ها شکایتی دارا باشند، طبق قوانین توان دارند شکایت خود را در دبیرخانه شورای عالی عتف

وی در عین حال با اشاره به ارائه شکایت بعضی از شرکت ها خارج از مورد ها قانونی، توضیح داد: به عنوان مثال شرکتی شکایت از عدم ارائه معافیت مالیاتی دارد. اگر شرکتی در موعد قطعی اقدام به ثبت اظهارنامه مالیاتی خود نکرده باشد، مشمول معافیت مالیاتی نمی توان.

این مقام مسؤول تاکید کرد: تاحالا دبیرخانه شورای عتف موردی نبوده که اعلام نماید شکایتی از سوی شرکتی ارائه شده است، ولی دبیرخانه تیم بررسی شرکت ها به آن شکایت رسیدگی نکرده باشد.

ردیف عنوان شکایت
۱ عدم تخصص کارگزار
۲ عدم تأیید در بررسی دو مرتبه
۳ رد غیر حضوری به سبب عدم اکتساب شرایط لازم
۴ عدم درج کالای شرکت در لیست دانش بنیان
۵ عدم اذن سیستم برای بارگذاری سند
۶ درخواست تجدید بررسی
۷ اعتراض به عدم تأیید دانش فنی، پیچیدگی محصول و سطح فناوری بالا
۸ تقاضا (وثیقه ملکی)
۹ عدم دریافت تسهیلات فاز دوم و جذب سرمایه اولیه
۱۰ عدم توضیح علت انحراف طرح و عدم تأیید طرح
۱۱ نرخ برآوردی در سایت گمرک پایین تر از مقدار حقیقی است

باز پس گیری دانش بنیان

صاحبکار با بیان این که هر دو تا سه سال شرکت های دانش بنیان مورد بررسی دو مرتبه قرار می گیرند، اظهار کرد: در این فرآیند بررسی دو مرتبه امکان دارد در ابتدا شرکتی دستاوردهای خوبی داشته، ولی پس از گذشت زمان به سبب مشکلات اقتصادی، از یک شرکت تولیدکننده به واردکننده مبدل شده است و یا در رشته کاری خود در سطح خاصی مانده و توسعه ای نداشته است؛ به همین علت در این فرآیند یکسری از شرکت ها از چرخه دانش بنیانی خارج می گردند.

وی با تاکید بر اینکه “دانش بنیانی” وی با تاکید بر اینکه “دانش بنیانی” شرکت ها مادام العمر نیست، اظهار کرد: شرکت ها باید دائماً خود را بالا بردن و فرآورده ها جدید با پیچیدگی فنی بالاتر ارائه دهند. به همین علت عده ای از شرکت ها در فرآیند بررسی دو مرتبه، خارج می گردند و در حالتی که شرکت بتواند محصول تازه ای با سطح فناوری بالا ارائه دهد، توان دارد به چرخه دانش بنیانی بازگردد.

بررسی شرکت های دانش بنیان

وی با بیان اینکه برای بررسی و بررسی شرکت های دانش بنیان تیم “بررسی شرکت های دانش بنیان” وی با بیان اینکه برای بررسی و بررسی شرکت های دانش بنیان تیم “بررسی شرکت های دانش بنیان” راه اندازی شده است، دنبال کرد: در این تیم نماینده ۱۲ دستگاه چون صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو می باشند.

صاحبکار

وی زمان فرآیند بررسی شرکت ها را به صورت متوسط ۲ تا ۳ ماه ذکر نمود و دنبال کرد: فرآیند بررسی به صورت الکترونیکی است و هیچ برگه و کاغذی نباید از سوی شرکت ها به دفتر بررسی شرکت ها ارسال گردد.

وی با بیان اینکه در روال بررسی ۴ سندهای کلیدی مربوط به “مالکیت شرکت”، “تولید نمونه اولیه محصول (دمو نرم افزار) “، “بهره مند بودن محصول از سطح پیچیدگی بالا” و “انجام امور طراحی و مهندسی محصول از سوی شرکت” مورد بررسی قرار می گیرد، اضافه کرد: ما در این فرآیند اهتمام کردیم معیارهای دقیق و واضح اعلام گردد تا شرکت ها بتوانند “خودارزیابی” نرم افزار) “، “بهره مند بودن محصول از سطح پیچیدگی بالا” و “انجام امور طراحی و مهندسی محصول از سوی شرکت” مورد بررسی قرار می گیرد، اضافه کرد: ما در این فرآیند اهتمام کردیم معیارهای دقیق و واضح اعلام گردد تا شرکت ها بتوانند “خودارزیابی” دارا باشند. ضمن آنکه از سوی ما بازدیدهایی از شرکت به منظور بررسی نمونه اولیه محصول صورت می پذیرد.

صاحبکار توضیح داد: به عنوان مثال یکی از شرکت ها می خواهد داروی نوترکیبی را تولید کند و این شرکت توان دارد به لیست کالاهای مورد تأیید ما مراجعه و رویت کند که دوا های نوترکیب مورد تأیید تیم بررسی می باشند، به همین علت فرد توان دارد خود را بررسی کند.

این مقام مسؤول تاکید کرد: کل کارهای تیم بررسی شرکت های دانش بنیان، ذیل سیاست های مصوب تیم بررسی شرکت های دانش بنیان است که ۱۲ دستگاه اجرایی در آن تیم عضو می باشند.

خدمات تیم بررسی

صاحبکار با اشاره به ارائه ۱۱۰ خدمت به شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: خدمات تیم بررسی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مشتمل بر ۶ دسته “تسهیلات نظام وظیفه تخصصی”، “ارائه مجوز استقرار”، ” تسهیلات صندوق توسعه ملی”، “تامین اجتماعی”، “معافیت مالیاتی” و “معافیت های گمرکی” است و پر تقاضاکننده ترین تسهیلات خواسته شده شرکت ها “معافیت مالیات” تسهیلات خواسته شده شرکت ها “معافیت مالیات” است که برای این منظور مسیر مخصوص برای ارائه این تسهیلات مدنظر داشته شده است.

وی دریافت خدمات “معافیت گمرکی” را از دیگر درخواست های شرکت های دانش بنیان عنوان نمود و یادآور گردید: برای این امر نیز مسیر سبز گمرک را در نظر گرفتیم، ضمن آنکه “ارائه مجوز استقرار” وی دریافت خدمات “معافیت گمرکی” را از دیگر درخواست های شرکت های دانش بنیان عنوان نمود و یادآور گردید: برای این امر نیز مسیر سبز گمرک را در نظر گرفتیم، ضمن آنکه “ارائه مجوز استقرار” از دیگر خدماتی است که بیشترین تقاضاکننده را دارد.

وی با اشاره به خدمت “تأمین اجتماعی”، وی با اشاره به خدمت “تأمین اجتماعی”، یادآور گردید: طبق توافقات خوبی که با سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، مشکل بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان حل شده است.

ریاست امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با اشاره به تسهیلات سربازی، بیان کرد: خدمت تسهیلات سربازی با توجه به ارزش و نقش نیروی انسانی خلاق برای شرکت های دانش بنیان و فناور، تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان به دو صورت “پروژه جایگزین خدمت” و “امریه در شرکت های دانش بنیان” ، تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان به دو صورت “پروژه جایگزین خدمت” و “امریه در شرکت های دانش بنیان” پیگیری می گردد.

صاحبکار

تغییر در آئین نامه مالیات شرکت ها

وی با بیان اینکه همه شرکت ها از مالیات معاف نیستند، توضیح داد: یک شرکت دانش بنیان، یک بنگاه اقتصادی است که توان دارد اقدام به خرید سهام کند و یا ساخت و ساز انجام دهد؛ ولی ما تنها به فعالیت های دانش بنیان معافیت مالیاتی اعطا می کنیم.

ریاست امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی دنبال کرد: به عنوان مثال یکی از شرکت های دانش بنیان ۱۰ محصول ارائه نموده است و ما تنها فرآورده ها دانشی را پشتیبانی می کنیم، نه همه را. به همین علت سالانه وقتی نام های شرکت ها را برای دریافت معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهیم، تنها نام های کالاهای معاف از مالیات شرکت ها را ارائه می دهیم. این در حالی است که بعضی از شرکت ها گمان می کنند که با دانش بنیان شدن کلاً معاف از مالیات برای همه فرآورده ها خود می باشند که این گمان اشتباه است.

شرکت هایی که در پشت سد دانش بنیان مانده اند

ریاست امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در مورد معطل ماندن ۳۰۰ شرکت دانش بنیان حوزه پزشکی و تندرستی در فرآیند بررسی، اظهار کرد: در تیم بررسی از شرکت های دانش بنیان نمایندگان وزارت بهداشت حاضر می باشند، ضمن آنکه نماینده این وزارتخانه در صندوق نوآوری و شکوفایی نیز حاضر است و اهتمام شده است تا ضروریات هر حوزه مدنظر داشته گردد.

صاحبکار در عین حال از اجرای طرح مشترکی با وزارت بهداشت اطلاع داد و اظهار کرد: در این مشارکت از وزارت بهداشت خواسته گردید تا نام های کل شرکت های فعال در جایگاه ها رشد وزارت بهداشت را ارائه دهد و اطلاعات این شرکت ها در سیستم اطلاعاتی این مرکز وارد گردیده است و از آنجایی که زیادی از شرکت هایی که در جایگاه ها رشد مستقر می گردند، “هسته فناور” ” می باشند، از این طریق به این شرکت ها اطلاع رسانی خواهد گردید.

وی به خصوصیات سیستم اطلاعاتی این مرکز اشاره نمود و دنبال کرد: این سیستم به شکلی طراحی شده که طبق شناسه ملی حقوقی شرکت ها اطلاعات وارد می گردد و از این طریق مشخص می گردد چه شرکتی مربوط به وزارت بهداشت، وارد فرآیند بررسی ما شده است. شرکت هایی که به هر دلیلی مراحل ثبت نام خود را تکمیل نکرده باشند، توان ندارند از خدمات معاونت علمی بهره مند گردند.

صاحبکار با اطلاعاتی که از شرکت ها تألیف شده است، سازگاری خوبی با وزارت بهداشت داریم و در حالتی که شرکتی وارد فرآیندهای بررسی قرار نگیرد، حتماً وزارت بهداشت اطلاع رسانی خواهد کرد تا این شرکت ها وارد فرآیند بررسی گردند.

وی در عین حال اظهار کرد: اینکه انتظار دارا باشیم همه شرکت های تقاضاکننده، در فرآیند دانش بنیان شدن تأیید گردند، با ذات قانون منافات دارد؛ چراکه طبق قانون گزینش و معیارهایی وجود دارد و طبق آن اقدام می گردد.

انتهای پیام