سیدافضل موسوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به این که «مسئولان از مردم تقاضای مشارکت برای گذر از شرایط تحریم ها را دارند»، اظهار کرد: در برابر مجموعه حاکمیت هم باید به خواسته های مردم توجه نماید. وقتی قرار هست که مردم با دولت و حاکمیت معیت کنند، دولت و حاکمیت هم […]

سیدافضل موسوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به این که «مسئولان از مردم تقاضای مشارکت برای گذر از شرایط تحریم ها را دارند»، اظهار کرد: در برابر مجموعه حاکمیت هم باید به خواسته های مردم توجه نماید. وقتی قرار هست که مردم با دولت و حاکمیت معیت کنند، دولت و حاکمیت هم باید با مردم معیت کرده و به تامین خواسته های مردم تأکید ورزند.

وی دنبال کرد: امکان دارد دولت ابزارها لازم برای پاسخگویی به همه خواسته های جامعه را نداشته باشد که دست کم در این شرایط باید حاکمیت با زبان خوش با جامعه حرف بگوید. اگر دست دولت گشاده نیست، باید ابروگشاده باشد. حاکمیت باید با مردم صادقانه و واضح حرف بگوید، مردم را در جریان مشکلات کشور قرار داده و مردم را قانع کند. اگر مردم متقاعد شوند، برای گذر از مشکلات معیت می کنند.

وی با اشاره به این که «نباید جواب سربالا به مردم داده شود»، گفته بود: چند روز پیش متن گفت وگو های جلسه نمایندگان نامزدهای انتخابات ۸۸ منتشز شد. وی نیز جواب قانع کننده به نمایندگان نامزدها دادند. همین رویه باید در اداره امور جامعه به کار گرفته گردد و جامعه با جواب و توضیحات مناسب، قانع گردد.

این فعال سیاسی  در عکس العمل به فعالیت رسانه های فارسی زبان و انتشار خبر ها غلط برای اثرگذاری بر افکار عمومی مردم اظهار کرد: تکلیف این رسانه ها روشن هست. رسانه های کشورمان باید از یک سو پشت پرده این رسانه ها را برای مردم بازگو کرده و به مردم در مورد اغراض این رسانه ها آگاهی بدهند و از یک سو خبر ها دقیق و کاملی در اختیار جامعه قرار دهند تا زمینه برای فعالیت رسانه های خارجی فراهم نشود.

انتهای پیام