مهدی نباتی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: کارکرد مثبت در سازمان امور مالیاتی کشور نوعی عبادت هست، هم در بخش تأمین درآمدهای دولت و هم کمک به تمامی فعالین اقتصادی و مودیان مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی و برخورداری از مشوق ها و معافیت های مالیاتی. مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی […]

مهدی نباتی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: کارکرد مثبت در سازمان امور مالیاتی کشور نوعی عبادت هست، هم در بخش تأمین درآمدهای دولت و هم کمک به تمامی فعالین اقتصادی و مودیان مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی و برخورداری از مشوق ها و معافیت های مالیاتی.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفته بود: در کمال تأسف با توجه به وضع اقتصادی خراسان جنوبی و علاوه بر این خشکسالی های متمادی، وصول مالیات در این استان با مسائل و مشکلات خاصی همراه گردیده هست، بنابراین شرایط کاری ما به عنوان سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی از حساسیت و اهمیت مخصوصی بهره مند هست چراکه از طرفی باید حقوق حقه دولت را پژوهشگر کنیم و از طرفی دیگر ضمن رعایت عدالت مالیاتی همکاری لازم را با تمامی فعالین اقتصادی و مودیان مالیاتی دارا باشیم.

نباتی دنبال کرد: در همین راستا با توجه به اختیارهایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی داده شده هست همکاران این اداره کل توان دارند بیشترین بخشودگی جرم ها و تقسیط بدهی های مالیاتی را برای همکاری زیادتر با مودیان ، کاهش فرآیند دادرسی مالیاتی، وصول فوری مالیات ها توسط دولت و رعایت عدالت در وصول مالیات ها و زمینه کاهش فرار مالیاتی را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: قانون مالیات های مستقیم در بر دارنده مقرراتی هست که زمینه شایسته ای را برای تشخیص مالیات فعالین اقتصادی بر مبنای اطلاعات حاصل از فعالیت های مالی و پولی، زمینه تمکین مودیان، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفته بود: در قانون مالیات های مستقیم، گناه انگاری مالیاتی مطرح و در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ مصادیق گناه های مالیاتی کاملاً بیان شده و مجازات ذی ربط تشریح شده هست که این امر باعث کاهش فرار مالیاتی می گردد.

نباتی اظهار کرد: به صورت قطع، هر شهروندی که تابع قانون بوده و مسیولیت پذیر باشد، در موعد قطعی اقدام به پرداخت مالیات متعلقه می کند چون که می داند درآمد خود را از طریق استفاده از ابزارها عمومی کشور اکتساب کرده و در ازای هموطنانش وی اضافه کرد: همکاری در پرداخت مالیات یعنی همکاری در اداره کشور و در نظر گرفتن تضمین های اجرایی محکم برای فرار مالیاتی، به منظور کاهش تکرار این گناه هست و با این تضمین های اجرایی جلوی فرار مالیاتی گرفته شده و انگیزه‏ فرار مالیاتی کاهش پیدا می نماید.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: با توجه به اینکه در سال های موخر مبارزه با جرم ها مالیاتی کلان و وسیع به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق با اهمیت جرم ها اقتصادی به یکی از راهبردهای کلیدی کشور در مسیر پیشرفت و عدالت تبدیل شده هست، بدون تردید بهره مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مبارزه با جرم ها مالیاتی به بهبود کارکرد نظام مالیاتی کمک قابل ملاحظه ای می کند.

در پرداخت مالیات را افزایش می دهد و باعث کاهش فرار مالیاتی می گردد.

به کارگیری ابزارهای نوین، کاهش فرار مالیاتی را در پی دارد

نباتی دنبال کرد: بدون تردید در کنار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، تسهیل فرآیندها و به کارگیری ابزارهای نوین در زمینه انجام امور مودیان، همکاری داوطلبانه مودیان

وی اضافه کرد: امروزه شگردهای متنوع و مختلفی از سوی اشخاص سودجو به منظور پولشویی و فرارهای مالیاتی به کار گرفته می گردد و تمامی کارکنان ادارات امور مالیاتی اهتمام می کنند با تسریع در بروزرسانی درآمدها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و نیز افزایش رضایت و اعتماد صاحبان منفعت های نسبت به کارکرد نظام مالیاتی که از دستاوردهای کلان مورد انتظار در اجرای طرح جامع مالیاتی و اغراض عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند، در تمامی ادارات امور مالیاتی استان از محل هزینه های ملی تکمیل و به بهره برداری دست یافته هست.

اثربخشی مالیات در اقتصاد

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر نیز طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از طرح های تاثیرگذار و بازوی نیرومند اقتصاد مقاومتی، با هدف واضح سازی درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش رضایت مؤدیان با اولویت خدمت رسانی به مردم محروم منطقه برای توسعه یافتگی و پایداری اقتصاد سالم کشور مبتنی بر گردآوری مالیات حقه مؤدیان، تأمین هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، تقویت امکان بازتوزیع مالیاتی می باشد.

نباتی یادآور گردید: طرح جامع مالیاتی یک استراتژی راهبردی برای نیل نظام مالیاتی سنتی به یک نظام اقتصادی پویا، توسعه یافته و کاملاً الکترونیک هست و این به سود مردم هست چراکه با تحقق کامل این اغراض و استراتژی ها، نظام مالیاتی یک نظام نوین خودتشخیص با تضمین های اجرایی تاثیرگذار و کارآمد با تکیه بر اعتماد متقابل بین ادارات امور مالیاتی و مودیان

انتهای پیام