به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مراجع آبی در سال ۲۰۵۰، محدودکننده کلیدی توسعه و بهداشت برای جوامع انسانی می باشد و به گفته کارشناسان، اگر به سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر برسیم، به کم آبی مطلق خواهیم رسید که البته در حال حاضر به دلیل توزیع ناهمگون در بعضی از […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مراجع آبی در سال ۲۰۵۰، محدودکننده کلیدی توسعه و بهداشت برای جوامع انسانی می باشد و به گفته کارشناسان، اگر به سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر برسیم، به کم آبی مطلق خواهیم رسید که البته در حال حاضر به دلیل توزیع ناهمگون در بعضی از استان ها، این معضل در حال خودنمایی هست. هم چنین در توزیع جمعیت، به صورت شایسته ای عمل نشده هست؛ یعنی حدود ۵۰ درصد از جمعیت ایران در ناحیه مرکزی ایران متمرکز شده و این درحالیست که تنها ۲۵ درصد مراجع آبی در این نواحی وجود دارد.

بر طبق آنچه از سوی وزات نیرو اعلام شده، ایران جزء ۲۰ کشور اول از لحاظ استفاده مراجع آبی و انرژی هست که اگر این روش ادامه یابد، بیش تر آب خوان ها حداکثر تا ۱۵ سال دیگر از بین خواهند رفت؛ ؛ در نتیجه با توجه به وابستگی همه ما به مراجع آبی و جمعیتی که به صورت متناسب توزیع نشده، دو برابر میزان برنامه ریزی شده را بهره برداری می کنیم؛ درنتیجه باید یک تغییر بنیادی در رویه استفاده آب شکل گیرد.

در این راستا بنفشه زهرایی – مدیرکل دفتر مدیریت استفاده و بالا بردن بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو – در مورد تجربیات دیگر کشورها در حوزه آب می گوید که ناآگاهی نسبت به مراجع آب زیرزمینی و عارضه پذیری این مراجع، موجب شده که ما آن پایبندی سیاسی که برای محافظت این مراجع باید دارا باشیم را نداشته و درنتیجه، مراجع مالی کافی برای مراقبت از این مراجع فراهم نشود و در درازمدت حجم مدیریت مراجع آبی در ایران شکل نگیرد.

وی در مورد همکاری میان بخش خصوصی و دولت در حوزه آب اظهار کرد: در زیادی از کشورها، همکاری شایسته ای میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد که هنوز این مشکل در ایران ما هم به چشم می خورد؛ یکی از دلایل کلیدی آن در گذشته، این بوده هست که دولت ها توجه کافی به مراجع آبی نداشتند و اطلاعات کافی در این حوزه نیز تألیف نشد و در پی آن، اعتماد مورد احتیاج برای ذی نفعان و بهره برداران نیز به وجود نیامده هست.

دبیر تیم ملی هماهنگی با کم آبی در مورد سیاست های حکمرانی در حوزه آب، ابراز کرد: به صورت کل، در زیادی از کشورها، مسئله مراقبت از مراجع آبی به لحاظ قانونی و نهادی، مستقل از کمیت آن اداره می گردد. در این سیاست های حوزه آب، باید اغراض و برنامه های مشخصی اعم از توسعه، پایداری، مراقبت از مراجع طبیعی، عدالت و کاهش فقر را مدنظر قرار دهیم. این سیاست ها نیز اولویت ها را تعیین می کند، مثل اولویت ما در مورد آب شرب که باید به عنوان یک اصل در سیاست گذاری ها وجود داشته باشد که کم بودن آب به عنوان دغدغه سیاست گذاران مطرح نشود.

به صورت کلی باید اظهار کرد که حل وفصل مشکلات آبی ایران، بدون شک سوژه ای سخت و زمان بر هست که به برنامه ریزی های متعددی احتیاج دارد؛ در گام اول، وزارت نیرو در برنامه کوتاه مدت خود یعنی حل چالش های آبی برای پیک سال آینده شش برنامه را تدوین و تقدیم دولت و مجلس کرده هست. برنامه های درنظر گرفته شده با این پیش فرض که در سال آبی جاری نیز مثل سال آبی گذشته، تنش های بی شماری را تجربه خواهیم کرد، تدوین شده هست؛ به عبارت دیگر، این شش برنامه در بدبینانه ترین حالت ممکن تنظیم شده تا هیچ مشکلی برای تامین آب به وجود نیاید.

به شکلی که برای تدوین این شش برنامه برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته به شکلی که برای هست؛ به نحوی که مراجع آب در دسترس و میزان رشد استفاده به صورت کامل و به تفکیک هر استان استخراج شد، البته حدس ما این هست که بتوانیم سال کنونی وضع را به صورت بهتری مدیریت کنیم اما این مسئله نیازمند همکاری مردم و سازمان های ذی ربط هست.

اما در برنامه میان مدت و بلندمدت وزارت نیرو نیز تکمیل ۴۳ سد نیمه تمام، تکمیل طرح های آب رسانی و پروژه هایی از این قبیل مدنظر داشته شده هست که طبق گفته های محمدحاج رسولی – مدیرعامل شرکت مدیریت مراجع آب ایران – با وارد مدار شدن این سدها توان داریم ۷۴۰ میلیون مترمکعب به حجم مراجع آب شرب اضافه کنیم که با انجام این کار در بخش تامین مطمئنا با چالشی رو به رو نخواهیم بود، اما امکان دارد در حوزه توزیع با چالش هایی رو به رو شویم، اما سیاست گذاری این هست که تا سال ۱۴۰۰ تنش آبی به صفر برسد.

انتهای پیام