انتخاب: فرانک والتر اشتاین‌مایر ریاست جمهور آلمان که در سفری شش روزه به چین رفته هست از نقاط متفاوت شهر گوانگ‌ژو دیدن کرد.

انتخاب: فرانک والتر اشتاین‌مایر ریاست جمهور آلمان که در سفری شش روزه به چین رفته هست از نقاط متفاوت شهر گوانگ‌ژو دیدن کرد.

گشت و گذار ریاست جمهور آلمان در چین

گشت و گذار ریاست جمهور آلمان در چین

گشت و گذار ریاست جمهور آلمان در چین

گشت و گذار ریاست جمهور آلمان در چین