الیاس حضرتی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر دولت واقعا در پی حل مشکلات اقتصادی هست باید سراغ کسانی برود که مالک نظر می باشند و نقشه راهی برای گذر از مشکلات اقتصادی دارند؛ آقایان طیب نیا و عبده تبریزی به عقیده من دو نفری می باشند که استاد مسلم اقتصاد می […]

الیاس حضرتی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر دولت واقعا در پی حل مشکلات اقتصادی هست باید سراغ کسانی برود که مالک نظر می باشند و نقشه راهی برای گذر از مشکلات اقتصادی دارند؛ آقایان طیب نیا و عبده تبریزی به عقیده من دو نفری می باشند که استاد مسلم اقتصاد می باشند و بودنشان در این وزارتخانه به آن ارزش خواهد داد.

وی اضافه کرد: در حالتی که یکی از این دو نفر در وزارت اقتصاد حضور پیدا نمایند تمام اساتید اقتصاد و نظریه پردازان اقتصادی علاقمند خواهند گردید که به این وزارتخانه سری بزنند و طرح و پیشنهادی برای کمک به حل مشکلات اقتصادی عرضه کنند. در این شرایط توان داریم از همه حجم و توان علمی و اقتصادی کشور برخوردار شویم.

این نماینده مجلس علاوه بر این اظهار کرد: اگر دولت تنها در پی یک فرد اجرایی برای تصدی وزارت اقتصاد هست، آقای تقوی نژاد در بین معاونین این وزارتخانه خوب تر از بقیه هست.

انتهای پیام