روزنامه جمهوری اسلامی درج کرد: اخیراً مطلبی در فضای سایبری منتشر گردیده که در آن، یکی از سران جریان انحرافی گفته هست یارانه باید ۲۰ برابر گردد تا مردم از ثروتهای ملی زیادتر بهره مند گردند. وی با عرضه فهرستی از مراجع نفت و گاز و معادن کشور مدعی هست که باید این مراجع را […]

روزنامه جمهوری اسلامی درج کرد: اخیراً مطلبی در فضای سایبری منتشر گردیده که در آن، یکی از سران جریان انحرافی گفته هست یارانه باید ۲۰ برابر گردد تا مردم از ثروتهای ملی زیادتر بهره مند گردند. وی با عرضه فهرستی از مراجع نفت و گاز و معادن کشور مدعی هست که باید این مراجع را نقد کرد و حاصل آنرا بین مردم توزیع نمود!

وی با عرضه فهرستی از مراجع نفت و گاز و معادن کشور مدعی هست که باید این مراجع را نقد کرد و حاصل آنرا بین مردم توزیع نمود!این دیدگاه مبتنی بر عوام فریبانه‌ترین طرز تلقی از ثروتهای ملی در کشور هست که با هدف ارتقا سطح توقعات جامعه و بویژه تحریک اشخاص نیازمند و دهک‌های کمتر بهره مند مطرح می‌شود.

این، دیدگاه کسی هست که در سالهای انتهایی از دوره ۸ ساله دولتش مدعی بود باید یارانه‌ها را ۵ برابر کرد و آنرا در میان مردم توزیع نمود درحالی که اطلاعات موجود نشان می‌دهد دولت وقت برای دادن حتی همان اعداد محدود یارانه‌ها نیز ناچار به استقراض از بانک مرکزی و دستکاری در روند جاری درآمدها و هزینه‌های دولت بوده هست. این نکته از آن جهت ارزش دارد که دولت‌های بعدی هم برای تامین مراجع پرداخت همان یارانه‌ها نیز دچار مشکلات بزرگی می باشند.

صرفنظر از گزافه گوئی‌های بی‌منطق که با هدف بازی کردن با اعتقادات مذهبی مردم صورت می‌گرفت و یارانه‌ها را هدیه امام زمان(عج) یا ذخیره‌ای برای کمک به امام زمان علیه‌السلام معرفی می‌کرد، اصل اقدام برای آشکارسازی سوبسیدها و پرداخت یارانه نقدی به کلیه اقشار جامعه از اساس یک تجربه ناموفق و غیرقابل توجیه بود. حتی در مقیاس یک خانواده هم قابل قبول نیست که مدیر خانواده به جای برنامه ریزی جهت تامین نیازهای کلیدی و کلیدی خانواده و تخصیص درآمدها و مراجع مالی همین جمع کوچک، بخش عمده موجودی خود را به دشواری تامین کرده، میان اعضای خانواده توزیع کند و خوشباورانه مدعا کند گویا عدالت را برقرار کرده هست!

حتی در مقیاس یک خانواده هم قابل قبول نیست که مدیر خانواده به جای برنامه ریزی جهت تامین نیازهای کلیدی و کلیدی خانواده و تخصیص درآمدها و مراجع مالی همین جمع کوچک، بخش عمده موجودی خود را به دشواری تامین کرده، میان اعضای خانواده توزیع کند و خوشباورانه مدعا کند گویا عدالت را برقرار کرده هست!درحالی که توجه جدی به نیازهای حال و آینده همان جمع کوچک ایجاب می‌کند که برای برطرف مشکلات و ریل‌گذاری برای پیشرفت اعضای خانواده، عقل معاش را در پیش گیرد.

با نگاهی مسئولانه و بدون پیشداوری به نتیجه های نامطلوب پمپاژ پول با اغراض سیاسی – تبلیغاتی در جامعه و بازخورد منفی آن خوب تر می‌توان دریافت که اصل چنان تصمیم و اقدامی از ابتدا غیرکارشناسانه بوده و تداوم آن هم قابل توجیه نیست تا چه رسد به چند برابر کردن مبالغ توزیعی و پمپاژ پول به جامعه.

نه فقط در آن دوره تاریک ۸ ساله لکن امروز هم دولتها برای تامین کسری از همین اعداد در جهت استفاده در برنامه‌های عمرانی و خدمات زیربنائی مشکل دارند. بعلاوه خسارات شگرف متاثر از عدم سرمایه‌گذاری صحیح و منطقی در تامین نیازهای کلیدی و کلیدی جامعه، همچنان محسوس و قابل درک هست که لزوم هرگونه تجدیدنظر جدی در این زمینه را گوشزد می‌کند تا چنین اعداد بزرگی در حهت های شایسته ای سرمایه‌گذاری گردد و جامعه را در مقابل بحران‌های متاثر از بی‌آبی، سیل، بیکاری و آسیبهای زیست محیطی،توانمندسازد و زمینه‌های اشتغال و بهره وری بالاتری را بویژه در قلمرو آموزش، بهداشت، کارآفرینی و ایجاد مهارتهای شغلی فراهم نماید.

با توجه به تحریکات خارجی و جنگ اقتصادی بیرحمانه‌ای که دشمن برای ایجاد نابسامانی و دامن زدن به مسائل و مشکلات موجود و حادث به راه انداخته، هرگونه کوشش عمدی یا سهوی برای ارتقا سطح توقعات جامعه و تحریک عواطف و احساس های اقشار کم درآمد، نوعی خوش خدمتی به خارجی و بازی در زمین دشمن هست.

البته مسائل و مشکلات موجود هم کم نیستند ولی حقاً افرادی که کشور را تا لبه پرتگاه برده بودند و شرایطی را فراهم آورده بودند که خواسته امروز ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت کشور را سالها پیش پژوهشگر سازند، نباید تا این اندازه گستاخ و بی‌پروا گردند که گمان کنند گویا حافظه تاریخی ملت، سیاهکاری‌های متاثر از سیاستهای عوام فریبانه و پوپولیستی آنان را فراموش کرده هست

. به راستی آقایان چه جوابی برای پرسش ها پرتعداد مردم دارند؟ و چه طور می‌توانند از کارنامه مخدوش خودشان دفاع کنند؟ مردم فراموش نکرده‌اند که در آن دوران طلائی فروش نفت ۱۵۰ دلاری، دولت وقت ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور و من جمله اموات را در عالم برزخ به جیره خواران دولت و حکومت تبدیل کرد و اسم آنرا عدالت و آوردن نفت بر سر سفره گذاشت درحالی که می‌توانست با آنهمه درآمد شگرف نفتی که در طول تاریخ کشور به کلی بی‌سابقه بود، بنیانهای مستحکم و پایدار توسعه اقتصادی – صنعتی و فرهنگی در کشور را شالوده ریزی کند و میزان و سطح بهره وری در کشور را آنچنان ارتقاء بخشد که هیچ دسیسه داخلی و خارجی نتواند خللی در آن ایجاد کند.

طرفه اینکه این مطالب توسط کسانی مطرح می‌شود که پشتوانه‌های حمایتی کارگران را در سازمان تامین اجتماعی و جاهای دیگر حراج کرده و به ثمن بخس به نور چشمی‌ها فروختند و جامعه کارگری را در طوفان حوادثی که جامعه را آزار می‌دهد، بدون پشتوانه ساخت. ایکاش صاحبنظران و اندیشمندان با حضور در پشت تریبونها به تعریف آنچه گذشته و می‌گذرد بپردازند و دست چنین عناصر فریبکاری را در پیشگاه مردم باز کنند تا مردم دریابند که زیادی از مسائل و مشکلات امروز جامعه و کشور محصول ندانم کاری‌های همین جماعت مدعی و فریبکار هست.