حمید حاج اسماعیلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با تعریف چگونگی واریز کمک های جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: به شخصه با افزایش نقدی دستمزد قبول کننده نیستم چون دولت کنترل و نظارت دقیقی در بحث نقدینگی در کشور نداشته هست؛ از طرفی بار روانی افزایش تورم را نمی شود کتمان کرد، بنابراین […]

حمید حاج اسماعیلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با تعریف چگونگی واریز کمک های جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: به شخصه با افزایش نقدی دستمزد قبول کننده نیستم چون دولت کنترل و نظارت دقیقی در بحث نقدینگی در کشور نداشته هست؛ از طرفی بار روانی افزایش تورم را نمی شود کتمان کرد، بنابراین حدس من این هست که کمک دولت به کارکنان و بازنشستگان به نحو نقدی نخواهد بود؛ هرچند که دولت مراجع این کار را در اختیار دارد اما به سبب بار روانی افزایش قیمتها و تحمیل فشار زیادتر برخانوارها سناریوی افزایش دستمزدها را دنبال نخواهد کرد.

وی دنبال کرد: سناریوی دوم این هست که دولت این رقم را در قالب بسته های پشتیبانی غذایی اختصاص دهد.

  این کارشناس حوزه کار با اشاره به جامعه هدف دولت در واریز کمک جبرانی، اظهار کرد: با توجه به این که دولت حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دریافتی را مشمول این طرح قرار داده هست، پیشنهاد من این هست که به جای واریز کمک جبرانی به حسابهای کارکنان، این رقم را در قالب کارتهای الکترونیکی خرید کالا اختصاص دهد تا اشخاص خود به فروشگاه ها مراجعه و به اختیار هزینه نمایند و تورم انتظاری هم ایجاد نشود.

چون دولت هم از افزایش قیمت ارز نفع برده و هم بر بر طبق آنچه که در بودجه حدس کرده بود نفت را طی شش ماه پیش به قیمت بالاتری به فروش رسیده هست؛ به همین علت دولت هیچ مشکلی برای اختصاص بسته های پشتیبانی غذایی ندارد و انتظار می رود که پوشش وسیع تری از کارمندان، کارگران و بازنشستگان را در این طرح داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به این که قسمتی از بدنه کارکنان دولت را کارگران قراردادی و پیمانی تشکیل می دهند، علاوه بر کارمندان لشکری و کشوری و بازنشستگان صندوق های بیمه، کارگران قراردادی و شاغل در شرکتهای پیمانکاری هم تحت پوشش این کمک جبرانی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در روزهای موخر هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی  به کارکنان دولت و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری» را به تصویب رساند.

انتهای پیام