خبرآنلاین: حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار می گوید: آقای جهانگیری از جانب اصلاح طلبان به مشارکت در دولت مامور نشده که حال خارج شدن شان به نظر اصلاح طلبان منسوب باشد، وی به سبب رابطه کاری و آشنایی که با آقای روحانی داشتند به عنوان همکار وی در دولت برگزیده گردیدند و مشارکت خود […]

خبرآنلاین: حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار می گوید: آقای جهانگیری از جانب اصلاح طلبان به مشارکت در دولت مامور نشده که حال خارج شدن شان به نظر اصلاح طلبان منسوب باشد، وی به سبب رابطه کاری و آشنایی که با آقای روحانی داشتند به عنوان همکار وی در دولت برگزیده گردیدند و مشارکت خود را تا امروز دنبال کردند.

وی دنبال کرد: این طور نبوده که اصلاح طلبان برای مشارکت با دولت تصمیمی گرفته و فردی را برای حضور در دولت انتخاب نموده باشند، حال پس از مدتی که این شخص در تعاملات خود با دولت با مشکل رو به رو شده، مشارکت کردن یا نکردن وی با دولت را به عنوان فاصله گرفتن اصلاح طلبان از دولت مد نظر داشته باشیم.

کمالی با طرح این انتقاد که دولت به وعده های خود در زمان انتخابات به اصلاح طلبان عمل نکرده هست، اضافه کرد: گرچه اصلاح طلبان کمابیش گلایه هایی از عدم مشارکت کامل و مناسب دولت دارند ولی واقع امر این هست که مشارکت و پشتیبانی اصلاح طلبان از دولت همچنان ادامه دارد تا وقتی که جلسه ای، اظهار کرد و گویی یا بحثی شکل بگیرد که تصمیم دیگری اتخاذ شود.

وی در جواب به اینکه آیا قبول کننده خارج شدن جهانگیری از دولت هستید اضافه کرد: حضور یا عدم حضور وی به عنوان یک شخص بسته به نظر خودشان دارد نه نظر ما، ما به وی ماموریت ندادیم که حال بخواهیم وی در دولت باشند یا نباشند؛ این مبحث به تصمیم خودشان بستگی دارد و یک تصمیم شخصی هست.

کمالی در مورد بعضی قیاس ها از شرایط امروز کشور با سال ۸۴ و نگرانی از خطر باز تولید احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ به سبب انشقاق در طیف های متفاوت طرفدار دولت، تاکید کرد: من تشابهی بین وضع امروز با آن دوران نمی بینم، در آن زمان از نظر بین المللی در یک شرایطی بودیم اما امروز شرایط دیگری داریم، آن زمان اصلاح طلبان سرکار بودند امروز میانه روها روی کار می باشند حتی اصولگرایان میانه رو زیادتر از اصلاح طلبان در دولت نقش دارند.

وی دنبال کرد: در نتیجه نمی شود این طور فرض کرد که قرار هست در انتخابات رئیس جمهوری آینده اصلاح طلبان کنار روند و اصولگرایان روی کار بیایند؛ امروز نقش اصولگرایان در دولت قطعا زیادتر از اصلاح طلبان هست. هم حالا کسانی در مجموعه دولت می باشند که پیشینه اصولگرایی شان زیادتر از اصلاح طلبی هست.