احمد کریمی اصفهانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که نمایندگان مجلس در تصویب و ارزیابی لایحه بودجه باید چه مواردی را در نظر داشته باشند؟ اظهار کرد: آن چه مشخص است این است که آن چه جلوی تحریم ها را می گیرد رابطه ما با آمریکا یا نشستن با […]

احمد کریمی اصفهانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که نمایندگان مجلس در تصویب و ارزیابی لایحه بودجه باید چه مواردی را در نظر داشته باشند؟ اظهار کرد: آن چه مشخص است این است که آن چه جلوی تحریم ها را می گیرد رابطه ما با آمریکا یا نشستن با اروپایی ها نیست.

وی اضافه کرد: اگر هدف گیری بودجه به سمت و سویی باشد که ملت از وضع فعلی خارج گردد و قوانین تجارت و تولید به سمت توسعه زیادتر اقتصادی داخلی حرکت کند آن وقت میتوان اظهار کرد که توان دور کردن فشار تحریم ها را از خود خواهیم داشت.

وی با بیان این که «بودجه باید به سمت پشتیبانی بی چون و به چه سبب از تولید داخلی برود» اظهار کرد: در سایه حرکت به سمت تولید توان داریم اشتغال ایجاد کنیم و بیکاری را هم از میان ببریم. اگر این اتفاق افتد و دولت به این سو حرکت کند بودجه برای کشور کارآمدتر می باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار با بیان این که «اگر دولت نهم و دهم در پرداخت یارانه ها طوری عمل کردند که به جای تور، ماهی به مردم دادند» اظهار کرد: جالب اینجاست که دولت فعلی هم همان اشتباه های دولت های قبلی را ادامه می دهند و این در حالیست که به سیاست های دولت های نهم و دهم انتقاد هم دارند.

وی در انتهاء اظهار کرد: سخن کلیدی من این است که اگر تولید رونق پیدا نماید سفره ها رنگین تر خواهد گردید و اگر سمت و سوی لایحه بودجه به طرف رونق تولید نباشد هیچ مشکلی حل نخواهد گردید.

انتهای پیام