دکتر علی اکبر برندگی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد داروهایی که در لیست کالاهای گروه اول تندرستی قرار می گیرند و به آنان ارز دولتی اختصاص خواهد یافت، اظهار کرد: لیست داروهایی که جزء کالاهای گروه اول تندرستی هستند، دربردارنده همه مواد اولیه و محصول پایانی دوا ها هست. وی اضافه کرد: […]

دکتر علی اکبر برندگی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد داروهایی که در لیست کالاهای گروه اول تندرستی قرار می گیرند و به آنان ارز دولتی اختصاص خواهد یافت، اظهار کرد: لیست داروهایی که جزء کالاهای گروه اول تندرستی هستند، دربردارنده همه مواد اولیه و محصول پایانی دوا ها هست.

وی اضافه کرد: بر طبق ارزیابی ها و گفت وگو های انجام شده منحصرا دو حوزه بسته بندی دوا و به احتمال زیاد یکسری از اقلام دارویی که تولید محصول پایانی شان به میزان کافی در کشور وجود دارد از لیست دریافت ارز دولتی خارج خواهند گردید که البته هنوز در حال ارزیابی آن هستیم.

مدیرکل نظارت بر دوا و مواد مخدر سازمان غذا و دوا، تاکید کرد: البته هنوز تعداد کالاهای گروه اولی که در حوزه دارویی، ارز دولتی دریافت نمی کنند، معلوم نیست و در حال پایانی کردن آنان هستیم.

انتهای پیام