آفتاب نیوز : این آمار امروز چهارشنبه و همزمان با گشایش نخستین نمایشگاه بزرگ اکسپو وارداتی چین در شهر شانگهای، بزرگترین شهر و مرکز اقتصادی و فرهنگی این کشور، در تارنمای وزارت بازرگانی چین منتشر شده است.نمایشگاه وارداتی چین با حضور بیشتر از ۱۷۲ کشور من جمله شماری از نمایندگان بزرگترین سازمان های بین المللی […]

آفتاب نیوز : این آمار امروز چهارشنبه و همزمان با گشایش نخستین نمایشگاه بزرگ اکسپو وارداتی چین در شهر شانگهای، بزرگترین شهر و مرکز اقتصادی و فرهنگی این کشور، در تارنمای وزارت بازرگانی چین منتشر شده است.
نمایشگاه وارداتی چین با حضور بیشتر از ۱۷۲ کشور من جمله شماری از نمایندگان بزرگترین سازمان های بین المللی و کشورها و منطقه های پنج قاره جهان در چین در حال برپایی است و تا روز شنبه آینده به کار خود ادامه می دهد.
نزدیک به ۴۰۰ هزار خریدار از کشورها و منطقه های متفاوت بهمراه سه هزار و ۶۰۰ شرکت در این نمایشگاه حضور یافته اند که بیشتر از ۵ هزار نمونه تولیدی جدید در آن به فراروی دید همگان قرار می گیرد.
دولت چین اعلام نموده است که این بزرگترین نمایشگاه وارداتی اکسپو محسوب می گردد و بازار چین با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت به روی کشورهای دیگر بازتر می گردد.