به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران به سبب دارا بودن بیشترین قسمت در اقتصاد به عنوان پیشران اقتصاد دارای اثرها متفاوت وسیع ای در رابطه با سایر بخش های جامعه بوده و ایران با داشتن مزیت های نسبی مناسب و الهام از الگویی اثربخش برای تدوین و […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران به سبب دارا بودن بیشترین قسمت در اقتصاد به عنوان پیشران اقتصاد دارای اثرها متفاوت وسیع ای در رابطه با سایر بخش های جامعه بوده و ایران با داشتن مزیت های نسبی مناسب و الهام از الگویی اثربخش برای تدوین و اجرای سیاست های مناسب، به روشنی توان دارد در بخش صنعتی شدن تولید با اعتبار افزوده حرکت کند و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد.

هدف گذاری برنامه های عرضه شده توسط وی عموما بر کانون تحقق اصل پشتیبانی از تولید و صنعت های تولیدی و رقابت پذیر کردن بخش صنعت، توجه ویژه به آسان سازی تجاری و توسعه تجارت داخلی، رعایت کیفیت عرضه خدمات بازرگانی و علاوه بر این تنظیم بازار با رویکرد آرامش قسمتی اجتماعی و اقتصادی، کاهش نوسانات بازار و تامین مایحتاج عمومی و اقلام بنیادی حساس و ضروری بویژه برای اقشار عارضه پذیر است.

در همین راستا رضا رحمانی با اعلام برنامه های خود در بخش صنعت، ضمن آنالیز وضع موجود صنعتی، نقاط قوت، ناتوانی، مجال ها و تهدیدها را تعریف کرده و ضمن بیان اغراض کلی راهبردهای توسعه بخش صنعت را اعلام نموده است.

در عین حال وی با تعریف برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردها؛ توسعه و تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها را من جمله برنامه های با اهمیت این وزارتخانه اعلام و تاکید کرده است در راستای ارتقای بهره وری عاملان تولید، توسعه سرمایه گذاری داخلی و بیگانه، پشتیبانی از تولید داخلی، توسعه فناوری تولید، رعایت اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی و توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی گام بر خواهد داشت.

نقاط ناتوانی و قوت

وی  وجود عزم و عزم ملی برای برطرف مشکلات اقتصادی و سازگاری دولت و مجلس شورای اسلامی برای پشتیبانی از سیاست ها و برنامه های کارگشا، وجود ابزارها و زیرساخت های لازم و جذابیت قیمت برگشت سرمایه در سرمایه گذاری مستقیم بیگانه و موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و استراتژیک و برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر را من جمله نقاط قوت فعلی حوزه صنعت در کشور می داند و اعتقاد دارد که وجود مشکلات مدیریتی در بعضی از بخش های صنعتی و معدنی و ناتوانی نگرش سیستمی، استراتژیک و عدم انسجام بین قسمتی، پایین بودن اعتماد عمومی به تولیدات ملی، پایین بودن بهره وری عاملان تولید، نامتناسب بودن توزیع صحیح و فرآیند کانون مراجع عمومی دولت، ناتوانی در انسجام بین بخش های تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات) و توجه نکردن به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنعت، من جمله نقاط ناتوانی موجود در این حوزه است که باید در جهت اصلاح آن حرکت کرد.

 فرصت ها و تهدیدها

در عین حال به عقیده وی موقعیت ممتاز و استراتژیک جغرافیایی کشور، برخورداری از صنعت های مادر و تخصصی و تنوع تولید در بخش های متفاوت، برخورداری از نیروی انسانی دارای استعداد های حرفه ای و انسانی، رشد صادرات کالای ایرانی به دنبال افزایش قیمت ارز و مجال جایگزینی کالای ساخت داخل و اصلاح الگوی استفاده من جمله مجال های موجود در حوزه صنعت است و بهره وری پایین و تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی و علاوه بر این تولید با حجم پایین در بعضی واحدها، عدم وجود بخش های تخصصی، محاسبه و ارزیابی قسمت اثرگذاری فعالیت های حوزه های صنعتی برای پایش به موقع اطلاعات و کاهش و یا افزایش کارهای حمایتی موثر حاکمیتی، تنگنا های صادراتی بویژه در فروش نفت و کاهش درآمد ارزی، محدودیت در نقل و انتقالات مالی، ضعف در سازگاری کامل سیاست های نظام بانکی با سیاست های توسعه و پشتیبانی از تولید و غفلت از روزآمدسازی و بازسازی تکنولوژیک در بخش هایی از صنعت های تولیدی و غیررقابتی و انحصاری بودن بعضی از بخش های تولیدی کشور، من جمله تهدیدهای موجود محسوب می شود.

اغراض کلی

رحمانی ارتقای بهره وری کل عاملان تولید، افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور، افزایش قسمت اعتبار افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و اعتبار افزوده صنعتی کشور در اعتبار افزوده صنعتی جهان، افزایش قسمت و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت، افزایش قسمت تولیدات با فناوری متوسط و بالا در اعتبار افزوده و صادرات صنعتی کشور و توجه به تولید و تجارت نوین، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، افزایش جذب همکاری و سرمایه گذاری بیگانه، ملحق شدن به زنجیره اعتبار جهانی صادرات با رویکرد صادرات کانون و پایداری صادرات و ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اغراض توسعه صنعتی کشور را در صورت اکتساب رای از مجلس شورای اسلامی من جمله اغراض کلی در وزارتخانه متبوعش اعلام نموده است.

 راهبردهای توسعه بخش صنعت

وزیر ایده ای صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه اعلامی خود ارتقای بهره وری عاملان تولید، توسعه سرمایه گذاری داخلی و بیگانه، پشتیبانی از تولیدات داخلی به طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن، توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژ کاری به نوآوری با تحقیق و توسعه، رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی، توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با همکاری بنگاه های داخلی و بیگانه و توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر کانون صنعت های پیشران را به عنوان راهبردهای توسعه بخش صنعت، بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای اکتساب وکار، توسعه و تقویت بنگاه های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها دانسته است.

 برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردها

 ارتقای بهره وری عاملان تولید

ارتقای بهره وری عاملان تولید با پشتیبانی از بهره وری عاملان تولید، تحقیق و توسعه و سرمایه های انسانی و داده های تلفیقی، توجه عمیق و جدی به تعلیم و ارتقای کیفیت نیروی انسانی و تربیت متخصص ها به عنوان با اهمیت ترین عامل بهره وری و استقرار سیستم هدایت و اندازه گیری عاملان تولید از دیگر برنامه های اعلامی وزیر ایده ای صنعت، معدن و تجارت است و علاوه بر این وی اعتقاد دارد که پشتیبانی از جذب سرمایه گذاری بیگانه، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خطرپذیر از طریق صندوق های پشتیبانی از تحقیقات و توسعه الکترونیک، اجرای طرح های سرمایه گذاری با همکاری بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنعت های ایران، پشتیبانی از اجرای سمینار های بین المللی در راستای معرفی حجم های سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری در بخش و توانمندی های تولیدی و صادراتی، ایجاد شبکه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور پشتیبانی از سرمایه گذاران، پیگیری حقوق مالکیت صنعتی، سنجش و رده بندی اعتباری بنگاه های خرد، کوچک و متوسط و فراهم نمودن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری مستقیم بنگاه های بیگانه که بیشتر از ۳۰ درصد بازار فرآورده ها وارداتی یک محصول (کالا یا خدمات) مشخص در کشور را دارا می باشند من جمله راه های توسعه سرمایه گذاری داخلی و بیگانه در این بخش می باشد.

 حمایت از تولیدات داخلی

وزیر ایده ای صنعت، معدن و تجارت معتقد است که پشتیبانی از تولید داخلی نیازمند تقویت و افزایش اختیار تیم های ملی پشتیبانی از تولید داخلی و ستادهای متناظر استانی، پشتیبانی از توسعه برندهای تولیدی داخلی و بین المللی شدن آنها، پشتیبانی و همکاری در برپایی نمایشگاه های بیگانه، پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنعت های کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه ها و شبکه ها، آسان سازی فرآیند ارزیابی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی و توانمندسازی و بهره گیری از تشکل های تخصصی است.

توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با همکاری بنگاه های داخلی و بیگانه

رحمانی علاوه بر این بر رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی با تعمیق و گسترش دیپلماسی تجاری با هدف بسترسازی و پوشش حمایتی از بنگاه ها با اولویت کشورهای منطقه، مسلمان و آسیایی، پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه سازی مقیاس و رقابت سازنده، پشتیبانی از حضور فعال بنگاه های داخلی در مناسبت ها و تعاملات بین المللی تجاری، سیاست گذاری در مورد پیمان ها و موافقت های منطقه ای و بین المللی در حوزه صادرات و استقرار تعرفه های ترجیحی با کشورهای هدف و پشتیبانی و هدایت تولید صادرات کانون، به ویژه صنعت های مدرن و دانش بنیان تاکید دارد و پشتیبانی از واحدهای صنعتی از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنعت های و نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از دیگر برنامه های موردنظر او در بخش صنعت است.

انتهای پیام