پایگاه خبری انتخاب: دولت ترامپ برگشت همه ی تحریم های کنسل شده بر علیه ایران بعد از برجام را اعلام نمود. حوزه‌هایی که دربردارنده بسته دوم تحریم‌ها می‌شوند این‌ها می باشند: بندرهای و کشتیرانی و شرکت‌های مربوط با آن تراکنش‌های ِ مربوط با صنعت نفت که دربردارنده شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، […]

پایگاه خبری انتخاب: دولت ترامپ برگشت همه ی تحریم های کنسل شده بر علیه ایران بعد از برجام را اعلام نمود.

حوزه‌هایی که دربردارنده بسته دوم تحریم‌ها می‌شوند این‌ها می باشند:

بندرهای و کشتیرانی و شرکت‌های مربوط با آن

تراکنش‌های ِ مربوط با صنعت نفت که دربردارنده شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران می‌شود

تراکنش‌هایِ نهادهای مالی بیگانه با بانک ملی ایران و هر نهاد مالی دیگر تحت تحریم طبق قانون تحریمی مجوز دفاع ملی*

عرضه خدمات پیام‌رسانی ویژه مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی ایران بر مبنای قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری ایران**

عرضه خدمات پذیره نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی

بخش انرژی ایران

علاوه بر این از روز ۱۴ آبان ماه اشخاص و نهادهایی که اسمشان در لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا بوده و بعد از برجام دربردارنده تحریم نمی‌شدند، دیگربار هدف تحریم قرار می‌گیرند. و سر انجام مجوزهای شرکت‌های آمریکایی که برای تجارت با ایران صادر گردیده بود نیز کنسل می‌شود.

چه تحریم‌هایی پیش از این برگشتند؟

در میانه مرداد ماه سال جاری، بسته اول تحریم‌های آمریکا دیگربار بر ایران اعمال گردید.

علاوه بر این دیگربار تحریم مبادله و معامله ریال و علاوه بر این خرید یا تسهیلات در ارتباط با استقراض دولتی برگشت و صنعت خودروسازی ایران هم تحریم گردید.