دکتر رضا مسائلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد وضع بازار امکانات پزشکی در کشور، اظهار کرد: وضع امکانات پزشکی هم به شکلی از فضاهایی که در کشور ایجاد شده، ناشی شده هست. حقیقت این هست که ما در چند فاز تصمیم های مان را طبق مصوبات دولت، عوض کرده ایم و این […]

دکتر رضا مسائلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد وضع بازار امکانات پزشکی در کشور، اظهار کرد: وضع امکانات پزشکی هم به شکلی از فضاهایی که در کشور ایجاد شده، ناشی شده هست. حقیقت این هست که ما در چند فاز تصمیم های مان را طبق مصوبات دولت، عوض کرده ایم و این مبحث موجب ایجاد تنگناهایی در حوزه امکانات پزشکی شده هست.

تغییر سیاست ها و ایجاد اختلال در تامین امکانات پزشکی

وی با اشاره به بعضی از مصوبات دولت در حوزه ارزی، اضافه کرد: در حوزه ارزی سیاست گذاری های عمده ای در دولت و کشور اتخاذ شده که وزارت بهداشت ناگزیر و به تبع این سیاست گذاری ها، تصمیم های خود را عوض کرده هست و این تغییر سیاست ها به شکلی منتج به اختلال در فرآیندها شده هست. به عنوان مثال در بند پنجم مصوبه ۲۲ فروردین ماه سال کنونی دولت اعلام نمود که قیمت ارز رسمی کشور ۴۲۰۰ تومان هست. در نتیجه با توجه به این مصوبه تمام کالاها، تجهیزات و ملزومات با ارز رسمی ثبت توصیه شده و وارد کشور شده اند. ۵ ۵ میلیارد دلاری برای حوزه تندرستی توسط دولت تعیین و بلافاصله در مورد آن تصمیم گیری گردید و ۱.۵ ۵ میلیارد دلار به حوزه امکانات پزشکی، ۱.۵ ۵ میلیارد دلار دیگر به حوزه دوا و ۵۰۰ میلیون دلار به مورد ها ضروری تعلق گرفت.

مسائلی دنبال کرد: در ادامه با تصمیماتی که اتخاذ گردید، کالاها یا امکانات پزشکی را که مصارف غیرضرور داشتند از حوزه تخصیص ارز خارج کردیم و کالاهای پزشکی غیرضروری با قیمت آزاد تامین ارز می گردیدند. طبق مصوبه ۱۶ مرداد ماه سال کنونی، دولت ارز را بجز در مورد ها ضروری، آزاد اعلام نمود و منحصرا ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز از سیستم بانکی گردیدند و دستگاه های پزشکی از لیست دریافت ارز خارج گردیدند. به هر حال این تصمیم های گرفته شده و طبیعتا ناشی از این تصمیم های اختلالاتی در فرآیند اجرا اتفاق افتاده هست.

۲ راهبرد ارزی در امکانات پزشکی 

مدیرکل اداره امکانات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دوا با بیان اینکه در وزارت بهداشت کوشش کردیم با اینکه سیاست ها تغییر کرده اند، حوزه امکانات پزشکی را مدیریت کنیم، اظهار کرد: هرچند که تغییر سیاست ها  مورد انتقاد یا گلایه ذینفعان و تامین کنندگان امکانات پزشکی بود، اما دو راهبرد بنیادی را دنبال کردیم؛ نخستین راهبردمان این بود که به شکلی پیش رویم که به عموم مردم و افرادیکه از امکانات و ملزومات پزشکی استفاده می کنند، دست کم عارضه وارد گردد. بر این اساس مهمترین اقدام مان این بود که تصمیم های مان را ناشی از سیاست های کلان به شکلی معین نماییم که مردم دچار عارضه نشوند. به عنوان مثال با وجود تمام تغییراتی که در این سیاست ها اعمال شده، در حوزه ملزومات مصرفی که در لیست بیمه ها قرار داشتند، هیچ تحولی ایجاد نشده و مثل قبل تامین ارز می گردند. راهبرد دوم وزارت بهداشت در این حوزه، شفافیت در مقام تصمیم هست. بر این اساس ما تصمیم های مان را سریعا در پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت و اداره کل امکانات پزشکی منتشر نموده و متناظر آن تصمیم های، کارهای مان هم اطلاع رسانی شده هست. به عنوان مثال تامین کنندگان امکانات پزشکی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیک به بانک مرکزی معرفی می گردند تا وضع واضح، قابل کاوش و رهگیری و قابل پایش و اندازه گیری باشد.

بانک مرکزی مکلف به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز

مسائلی در مورد انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز اظهار کرد: لیست امکانات پزشکی که مشمول دریافت ارز بانکی بودند، به وزارت صنعت داده شده و با فرمان وزیر بهداشت این لیست را برای عموم هم منتشر نمودیم. حتی یک هفته مجال دادیم که انجمن ها و ذینفعان در ارتباط با این لیست اظهار نظر کنند و تصمیم های مان را به نقد افکار عمومی هم گذاشتیم. در عین حال انتشار لیست شرکت هایی که ارز گرفتند با بانک مرکزی هست و بانک مرکزی مکلف هست این اقدام را انجام دهد.

۲ چالش بازار امکانات پزشکی

وی در ادامه گفت وگو هایش به دو مشکل کلیدی شرکت های امکانات پزشکی یعنی تامین نقدینگی و تخصیص ارز اشاره و اظهار کرد: از اوائل سال، شخص وزیر بهداشت در پی برطرف مشکل تامین نقدینگی بود. در حال حاضر هم اوراق خزانه منتشر گردیده و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته هست. البته مشکل تامین نقدینگی تامینکنندگان امکانات پزشکی همچنان ثابت است و امید داریم با پیگیری هایی که  انجام می دهیم این مبحث برطرف گردد. این اقدام احتیاج به اراده سیاسی مدیران عالی رده کشور دارد و اگر این نقدینگی تامین نشود، در حوزه امکانات پزشکی به مشکل برمی خوریم.

سرنوشت بازار امکانات پزشکی در شرایط تحریم ها

مسائلی در مورد وضعیت بازار امکانات پزشکی طی ماه های آینده با توجه به شرایط تحریم ها، اظهار کرد: ما همانند همین تحریم را هشت پارسال هم داشتیم و تجربه آن را داریم. می اندیشم در حوزه امکانات پزشکی کار سخت و مشکل می گردد، اما باید توجه کرد که تمام فرآیند تامین امکانات پزشکی توسط بخش خصوصی انجام می گردد و وضع مثل حوزه دوا نیست که کار بر عهده سیستم های دولتی یا شبه دولتی باشد. در نتیجه در حوزه امکانات پزشکی ۱۰۰ درصد کار بر عهده بخش خصوصی هست و به همین سبب اگر نیازهای بخش خصوصی یعنی تخصیص ارز و تامین نقدینگی بدرستی و به دقت صورت پذیرد، طبیعتا اطمینان دارم بخش خصوصی از عهده این مسوولیت برمی آید.

به چه سبب باید ارز “دارو” و “امکانات ” به بیمه ها رود؟

مدیرکل اداره امکانات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دوا در ادامه در مورد نحوه تخصیص ارز به تامین کنندگان امکانات پزشکی، اضافه کرد: قرار هست در حوزه دوا و امکانات پزشکی مابه التفاوت قیمت ارز به جای اینکه به شرکت ها داده گردد، در اختیار بیمه ها قرار گیرد. این مبحث در سطح کارشناسی مورد بحث قرار گرفته هست. به هر حال ما در مورد توزیع ارز دولتی نگرانی هایی داریم مبنی بر اینکه ارز دولتی بدرستی توزیع نشود و یا خدایی نکرده محل سوءاستفاده قرار گیرد.  بر همین اساس پیشنهاد واضح و مشخص مان این هست که برای حوزه تندرستی اعم از دوا و امکانات پزشکی، ارز سیستم بانکی نداشته باشیم، لکن ارز به بهای آزاد محاسبه گردد، اما در عین حال استفاده کننده هم دچار تغییر قیمتی نشود. بر این اساس صندوقی باشد که مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد در آنجا ریخته گردد، بعد این پول به بیمه ها اختصاص یابد و بیمه ها آن را لحاظ کنند و به عرضه کننده بپردازند. در عین حال این صندوق تماما قابل کاوش و بررسی هست و زیرساخت آن هم در بیمه تندرستی ایران و هم در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

قطعات یدکی امکانات پزشکی عمده ارز دولتی می گیرند

مدیرکل اداره امکانات پزشکی سازمان غذا و دوا در مورد وضع تامین قطعات یدکی امکانات گران قیمتی چون دستگاه های پرتو درمانی سرطان نیز اظهار کرد: قطعات یدکی امکانات پزشکی عمده در لیست تخصیص ارز قرار دارند. این مبحث با اینکه کار بسیار سنگینی را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته هست، اما برای پیشگیری از ایجاد اشکال در تامین و حفظ این قطعات، آنان را در لیست تخصیص ارز بانکی قرار دادیم و قطعات مربوط با تعمیرات آنان هم در لیست ارز ۴۲۰۰ قرار دارند.

تغییر ساختار همگام با تحریم

مسائلی با بیان اینکه در ساختار اداره کل امکانات پزشکی یک گروه تامین ارز داریم و یک سیستم الکترونیک هم ایجاد نمودیم که کمبودها و نارسایی ها را از طریق دانشگاه ها پایش کند، اظهار کرد: نتیجه پایش ها در اداره کل امکانات پزشکی به صورت همه روزه کاوش می گردد و برای کمبودها و نارسایی ها به صورت موردی اقداماتی انجام می دهیم. در عین حال یک گروه ارز، گمرک، تعرفه هم ایجاد نمودیم که به صورت مخصوص دو ماموریت مدیریت ارز، گمرکات و تعرفه و مدیریت و کمبودها را انجام می دهد. بر این اساس وزارت بهداشت در حوزه امکانات پزشکی ساختارش را هم نسبت به شرایط تحریم عوض کرده هست. در راستای قاچاق هم از اوائل سال بحث برچسب اصالت کالاها را در حوزه دندان پزشکی، آزمایشگاهی، ارتوپدی، بانوان و زایمان و امکانات پزشکی خانگی اجرا شده هست.

انتهای پیام