نهایت اکبری درگفت وگو با ایسنا، آخرین وضعیت پیش نویس لایحه سازمان های مردم نهاد را تعریف کرد و اظهار کرد:پیش نویس لایحه سازمان های مردم نهاد به دولت ارائه و در معاونت حقوقی رئیس جمهوری نکات و اشکالات آن مطرح گردید و در نهایت در وزارت کشور این مشکلات رفع و به کمیسیون سیاسی ارجاع داده شده هست. […]

نهایت اکبری درگفت وگو با ایسنا، آخرین وضعیت پیش نویس لایحه سازمان های مردم نهاد را تعریف کرد و اظهار کرد:پیش نویس لایحه سازمان های مردم نهاد به دولت ارائه و در معاونت حقوقی رئیس جمهوری نکات و اشکالات آن مطرح گردید و در نهایت در وزارت کشور این مشکلات رفع و به کمیسیون سیاسی ارجاع داده شده هست. در حقیقت  مقدمات ورود این لایحه به صحن دولت آماده شده  و قرار هست در هیات دولت مطرح گردد.

وی در ادامه گفت وگو هایش به نکات با اهمیت این لایحه اشاره نمود وگفت:یکی از با اهمیت ترین نکات دیده شده در این لایحه در نظر گرفتن جایگاه قانونی برای سازمان های مردم نهاد هست که مجلس قانونی را در حوزه سازمان های مردم نهاد تصویب کند .یکی دیگر ازاین نکات مستقر شدن و تمرکز مرجعیت صادر کردن پروانه و نظارت برسازمان های مردم نهاد در وزارت کشور هست و باقی سازمان ها و نهادهای دیگر نیز به عنوان دستگاه تخصصی در این حوزه همکاری می کنند.

به گفته وی، در این لایحه به نقش سازمان های مردم نهاد در صادر کردن پروانه و نظارت اشاره شده یعنی نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد در این حوزه نقش آفرینی می کنند.در این میان شورای توسعه و پشتیبانی مدنظر داشته شده که  سازمان های مردم نهاد در شورای مرکزی و ملی و در استان ها حاضر خواهند بود.

  معاون همکاری های اجتماعی وزارت کشور دنبال کرد:یکی دیگر از نکات مدنظر داشته شده نظارت و اعتماد زایی سازمان های مردم نهاد هست که در این لایحه هم دیده شده تا مردم مطمئن باشند اگر به سازمان های مردم نهاد و خیریه ها کمک می کنند جایی بر آنان نظارت دارد تا با خیال آسوده کمک هایشان را انجام دهند.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا،  معاون همکاری های اجتماعی وزارت کشور چندی پیش  اعلام کرده بود که یکی از مطالبات سمن ها و یکی از کارهای انجام شده داشتن قانون بود که این قانون بتواند همه حوزه های سمن ها را دربردارنده گردد و اداره کند که در این راستا پیش نویس لایحه قانون با کمک سازمان های مردم نهاد آماده و بعد  از انجام کارهای کارشناسی،پیش نویس به هیات دولت عرضه گردید که امید داریم پس از تصویب در هیات دولت به مجلس عرضه و به سرعت نیز ارزیابی گردد تا به خواسته با اهمیت سازمان های مردم نهاد جواب خوبی داده گردد.

انتهای پیام