به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مبحث پرداخت ارز به فدراسیون کشتی برای اعزام تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابت های جهانی مجارستان ۲۰۱۸ با حاشیه های زیادی مواجه گردید و درنهایت با پیگیری های زیاد مسئولین فدراسیون و وزارت ورزش، ساعتی پیش از اعزام تیم بانک مرکزی ارز خواسته شده […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مبحث پرداخت ارز به فدراسیون کشتی برای اعزام تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابت های جهانی مجارستان ۲۰۱۸ با حاشیه های زیادی مواجه گردید و درنهایت با پیگیری های زیاد مسئولین فدراسیون و وزارت ورزش، ساعتی پیش از اعزام تیم بانک مرکزی ارز خواسته شده را در اختیار فدراسیون کشتی قرار داد تا نفرات تیم های ملی بصورت کامل راهی بوداپست گردند.

مسئولین فدراسیون بعد از دریافت ارز اعلام نمودند ارز ثانویه به آنان داده نشده و ارز با نرخ هر یورو ۱۳۵۰۰ تومان در اختیار فدراسیون قرار گرفته و اگر می دانستند قرار است بانک مرکزی با چنین قیمتی ارز را به آنان بدهد دیگر این همه زحمت پیگیری و دشواری های طی کردن فرایند اداری را به خود نمی دادند و از همان ابتدا ارز را با همین نرخ از بازار تهیه می کردند. ژاله فرامرزیان معاون توسعه مراجع وزارت ورزش در نشست خبری در این باره عنوان نمود:” ژاله فرامرزیان معاون توسعه مراجع وزارت ورزش در نشست خبری در این باره عنوان نمود:”یورو با نرخ ۱۰ هزار تومان در اختیار فدراسیون کشتی جای گرفت و مبلغ  ۳۵۰ میلیون تومان نیز به عنوان مابه التفاوت برای یکصد هزار یورو از سوی وزارت ورزش به فدراسیون کشتی پرداخت گردید.”

“اما با ناکامی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت های جهانی مجارستان، دیگربار مسئولین فدراسیون و حتی کادر فنی تیم های ملی بحث نحوه پرداخت ارز پیش از اعزام را پیش کشیدند و عنوان نمودند وقتی که بدلیل مشکلات ارزی توان نداریم کشتی گیران را به تورنمنت های بین المللی اعزام کنیم اکتساب این نتیجه های قابل حدس است و اگر این مشکلات حل نشود دو مرتبه هم شکست های بعدی در راه می باشد.

بعد از این اظهارنظرها، محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در اظهار کرد وگو با ایسنا و در جواب به این سؤال که آیا در اعزام تیم ملی کشتی و اختصاص ارز به این فدراسیون مشکلی وجود داشت؟ اظهار کرد:” بعد از این اظهارنظرها، محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در اظهار کرد وگو با ایسنا و در جواب به این سؤال که آیا در اعزام تیم ملی کشتی و اختصاص ارز به این فدراسیون مشکلی وجود داشت؟ اظهار کرد:” ارز موردنیاز کشتی به موقع و یک روز پیش از اعزام در اختیار این فدراسیون جای گرفت و خانم فرامرزیان برای دریافت آن مدت زمان زیادی را در بانک مرکزی سپری کرد، مابه التفاوت ریالی این ارز را هم نقدا وزارت ورزش و جوانان پرداخت نمود تا تیم ملی کشتی بدون مشکل به رقابت های بوداپست اعزام گردد و در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداشت.”

در حالی که کشمکش های ارزی میان فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و حتی دولت در جریان است و با نامه خادم به رییس جمهور نیز به اوج خود رسید، نگاهی به پرداختی های وزارت ورزش به فدراسیون کشتی نشان می دهد، ” فدراسیون کشتی از اول فروردین لغایت ۵ آبان ماه ماه سال جاری در مجموع  ۲۷۷۲۳۰ دلار آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ۱۰ اعزام بیگانه از وزارت ورزش دریافت نموده است.

ریز پرداختی های به فدراسیون کشتی

هم چنین بابت اعزام تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابت های جهانی مجارستان جمعا مبلغ ۱۰۰ هزار یورو با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان به فدراسیون کشتی پرداخت شده است.

انتهای پیام