محمدرضا خوشرو ـ محقق و مدرس ارتباطات ـ در اظهار کرد وگویی با ایسنا در مورد ی نحوه پرداختن به هجوم تروریستی اهواز در رسانه های جهان و بویژه رسانه ای مثل بی بی سی که مدعی بی طرفی هست، اظهار کرد: کاربست تکنیک های عملیات روانی در فضای رسانه ای با خط رفتار رسانه […]

محمدرضا خوشرو ـ محقق و مدرس ارتباطات ـ در اظهار کرد وگویی با ایسنا در مورد ی نحوه پرداختن به هجوم تروریستی اهواز در رسانه های جهان و بویژه رسانه ای مثل بی بی سی که مدعی بی طرفی هست، اظهار کرد: کاربست تکنیک های عملیات روانی در فضای رسانه ای با خط رفتار رسانه ای هر رسانه تعیین می گردد و منطبق با خط رفتار ها آن کارهای صورت می پذیرد. بی بی سی هم رسانه ای هست که سیاست های رسانه ای اش طبق نظرات شورای راهبردی و شورای نظارتی اش تعیین می گردد. خبرنگاران بی بی سی برای تعهد به این دستورالعمل ها یک الزاماتی دارند که به راحتی توان ندارند از آن عدول کنند.

او دنبال کرد: به نظر بی بی سی در مواجهه با کشورهایی که با آنان مغایر منفعتی هست، بین دولت و ملت فاصله ای نمی اندازند و به طور مستمر هر دوی آنان را دشمن شمرده می کنند و در دستورالعمل هایشان نیز همینطور تبیین کرده اند. در ایام و وقایع متفاوت این نوع مواجهه را از بی بی سی شاهد بوده ایم؛ به صورت مثال در رابطه با گروه تروریستی داعش هم این رسانه هیچگاه حاضر نشد گروهکی را که جهان به تروریست بودنش اقرار دارد، قبول کند. لکن آنان را همچنان یک گروه مسلحانه، شبه نظامی، مسلحین سُنی، پیکارجویان سنی و از این چنین مورد ها نام گذاری کرد؛ چون که عموما منفعت این رسانه ها در راستا و به موازات کارهای این گروهک هاست.

این محقق پس از آن با اشاره به اینکه رویه عمده رسانه های غربی در ازای تروریست ها همین رویه بی بی سی هست، عنوان نمود: در مورد ایران وضع اینچنین هست. این گروهک های تروریستی چه سازمان منافقان (مجاهدین خلق)، چه الاحوازیون و یا داعش باشند، بی بی سی و در پی آن رسانه های غربی طبق معمول ترجیح می دهند از آنان به نام تروریست نام نبرند چون که کارهای آنان در زمینه منافعشان هست.

خوشرو در ادامه یادآور گردید: اگر بخواهیم نگاه امنیتی، غیررسانه ای، ژورنالیستی و اصول رسانه ای و حرفه ای گری هم داشته باشیم، امروز بر کسی پوشیده نیست که دوره های آموزشی این اشخاص تروریست تحت اشراف دقیق نیروی امنیتی انگلیس MI۶ هست. این گروه های تروریستی، یک نوع جنگ نیابتی را با حکومت ها، دولت ها و حتی ملت ها به راه انداخته اند و برایشان هیچ چیز با اهمیت نیست و منحصرا در پی منفعت های خودشان در جهان می باشند. نه جان آدم با اهمیت هست، نه حقوق بشر و نه حاکمیت، نه دیپلماسی و نه دموکراسی. منحصرا منفعت خودشان برایشان با اهمیت هست، بنابراین اگر پشت صحنه گروهک های تروریستی من جمله الاحوازیون را ببینیم پشتیبانی اطلاعات امنیتی و آموزشی شان توسط نهادهای امنیتی انگلیس مشهود هست.

او در مورد آوازه بی بی سی در دنیا نیز اظهار کرد: بی بی سی شهرتی در حوزه رسانه ای دارد و اگر بقیه هم بخواهند در مورد این رسانه اظهار نظر کنند این را بیان می کنند که بی بی سی از ۱۰۰ خبر، ۹۰ خبرش صحت دارد. یعنی اهتمام می کند در اکثریت مورد ها حرفه ای گری را نشان دهد و رعایت کند. این اقلیت در وقایع متفاوت جهان هم به واقع شدن ملحق شده هست که چه وقت هایی بزنگاه هایی هست که از آن حرفه ای گری عدول پیدا می نماید. دیگر رسانه ها و پیروان این جریان فکری و تفکر ای نیز به تبع تصمیم گیری می کنند که یک هجوم تروریستی را یک هجوم تروریستی اطلاق کنند یا هجوم مسلحانه. آنان سریعا به منفعت های شان می نگرند اینکه چقدر توان دارد این رخداد اهدافشان را محقق کند. این رسانه ها پول می گیرند و این چنین رفتار های متمایز را اتخاذ می کنند. آنان به راحتی از اصول اخلاقی و انسانی که می گذرند هیچ، لکن از اصول ژورنالیستی و حرفه ای خودشان نیز عدول می کنند.

این کارشناس رسانه در ادامه با بیان اینکه به هر حال موجی توسط امپراتوری رسانه ای غربی ضد ایران وجود دارد یادآور گردید: در این چنین مورد ها این خیز اغراض غایی و مخفی دست اندرکاران پشت صحنه خود را نشان می دهد. در وقایع متفاوت گاها این رسانه ها کوشش می نمایند واکنش های متناسبی را به آن رخداد نمایش دهند اما این خطایی هست که برای خودشان بد بود اما برای مردم ایران خوب؛ چون که ماهیت کلیدی دست شان از دستکششان بیرون آمده هست و تماما برای مردم ایران مبرهن هست که این ها نگاه شان و مشکلاتشان با حاکمیت نیست لکن با کل کشور ایران و مردم ایران مشکل دارند.

خوشرو در انتهاء یادآور گردید: رسانه های معاند مثل بی بی سی که پوشش و نقاب بی طرفی را در وقایع متفاوت نشان می دهند در چنین شرایطی نیز نقاب شان کنار می رود و این مخاطب های می باشند که باید حواس شان باشد که در وقایع بعدی هم این نکته کلیدی را یادشان نرود. راهبردی که ما به طور مستمر در موضوع سواد رسانه ای به مخاطب های تذکر می دهیم این هست که نگاه انتقادی به دریافت از این چنین رسانه ها دارا باشند و هر چیزی که آنان بیان می کنند را نپذیرند. این رسانه ها راهبردشان در دیگر مواقع که به ظاهر بی طرف و یا منصف هم می باشند تغییر نمی کند و در کل ضد کشور و ملت ما فعالیت می کنند و در حقیقت رسانه هایی می باشند که بی طرف نمایی و ژست بی طرفی را در فرمان داشته اند.

انتهای پیام