علی قربانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهارکرد: بعد از افزایش نرخ دلار، قرار شد دولت برای کالاهای بنیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و مابقی واردات به نرخ ترجیحی صورت پذیرد. بر طبق گفته دولت، ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برای کالاهای بنیادی ارز تخصیص یافته، اما دولت باید در این ارتباط شفا […]

علی قربانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهارکرد: بعد از افزایش نرخ دلار، قرار شد دولت برای کالاهای بنیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و مابقی واردات به نرخ ترجیحی صورت پذیرد. بر طبق گفته دولت، ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برای کالاهای بنیادی ارز تخصیص یافته، اما دولت باید در این ارتباط شفا سازی نماید.

وی اضافه کرد: در همین ارتباط، کمیسیون برنامه و بودجه هفته آینده از رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا با حضور در کمیسیون در مورد میزان ارز دولتی تخصیص یافته به وارد کنندگان توضیح دهند و شبهه هایی که در این ارتباط وجود دارد را رفع کنند.

انتهای پیام