روزنامه آرمان: تا یک دهه پیش که دانشگاه‌ها و جایگاه ها علمی در کشور تعداشان فراوان نبود، کنکور کابوس‌ جوانان این کشور به حساب می‌آمد. افرادی که به دانشگاه می‌رفتند، در رؤیای زندگی ایده‌آل آینده و شغل خوب بودند و افرادی که کنکور قبول نمی‌شدند ممکن بود به سرنوشت «علی کنکوری» دچار گردند. اما سال‌هاست […]

روزنامه آرمان: تا یک دهه پیش که دانشگاه‌ها و جایگاه ها علمی در کشور تعداشان فراوان نبود، کنکور کابوس‌ جوانان این کشور به حساب می‌آمد.

افرادی که به دانشگاه می‌رفتند، در رؤیای زندگی ایده‌آل آینده و شغل خوب بودند و افرادی که کنکور قبول نمی‌شدند ممکن بود به سرنوشت «علی کنکوری» دچار گردند. اما سال‌هاست که غول کنکور دیگر بیم ندارد و با گسترش دانشگاه‌ها اکنون چهار و نیم میلیون جوان در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند.

این روزها دوباره مثل سال‌های گذشته مسئولین تعلیم عالی کشور خبر از حذف کنکور می‌دهند، خبری که تنها در حد خبر باقی می‌ماند و تقریبا سالی یکبار تکرار می‌شود. فهرست رشته محل‌های دانشگاهی تا آخر دی ماه گذشته از ثبت اسم کنکور سراسری از طریق سازمان سنجش تعلیم کشور اعلام خواهد گردید.

حذف کنکور اراده جدی می‌خواهد

با توجه به صحبت‌های وزیر علوم، ذکر این نکته الزامی‌است که مسئولین تعلیم کشور سال‌هاست که قصد حذف کنکور را دارند و هر بار که تاخیری در این امر رخ می‌دهد با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند. زیادی اعتقاد دارند که بعضی جایگاه ها بزرگ آموزشی کنکور که در سراسر کشور با هزینه‌ها و تبلیغات کلان ریشه گسترانیده‌اند، اذن حذف کنکور و تعطیلی اکتساب و کارشان را نمی‌دهند. این صحبت‌ها را یکی از کارشناسان آموزش و پرورش نیز تایید می‌کند و در می‌گوید: من به این حرف وزیر علوم خوش‌بین نیستم و بعید می‌دانم که آنان توان حذف کنکور را دارا باشند.

.. خبر حذف کنکوری را هر سال اعلام می‌کنند ولی عملی نمی‌شود. به عقیده من ریشه نگاه داشت کنکور به شرایط غیر سامانه آموزشی باز می‌گردد و بعضی اشخاص که از این مبحث نفع می‌برند، نمی‌گذارند کنکور حذف گردد.

مهدی بهلوی می‌افزاید: یکسری از جایگاه ها با اهمیت تعلیم سودهای کلان مالی از کنکور می‌برند و تا زمانی‌که این جایگاه ها وسیع وجود دارا باشند حذف کنکور در حد خبر و امیدواری جوانان هست. امروزه کنکور در یکسری از دانشگاه‌های دولتی و برای انتخاب رشته‌های خاص مفهوم پیدا می‌کند در حالی که زیادی از دانشگاه‌ها به طور پذیرش، اقدام به جذب دانشجو می‌کنند.

استرسی که شاید مانع از موفقیت او در کنکور هم شده و اگر این استرس نبود به یکی از دانشگاه‌های دولتی راه پیدا می‌کرد. در نتیجه جایگاه ها آموزشی کنکور که سالانه نفع کلانی از این مسئله می‌برند اذن حذف کنکور را نمی‌دهند.

ایستادگی در مقابل حذف کنکور

او به جزئیات زیادتر در این ارتباط اشاره می‌کند: خیلی از این جایگاه ها مربوط به مسئولین و وزیران پیشین کشور هست و آنان در حذف کنکور اعمال نظر می‌کنند.

به عقیده من سبب غیر آموزشی برای حذف کنکور وجود ندارد و فکر می‌کنم که دولت آمادگی این مبحث را دارد ولی بعضی اذن این کار را نمی‌دهند. بهلولی در ادامه با اشاره به تاثیرات مثبت حذف کنکور در سامانه آموزشی کشور می‌افزاید: بنا بر گفته مسئولین آموزشی، اساتید دانشگاه‌ها، معلمان و… کنکور برای سامانه آموزشی ما یک امر بیهوده و مضر هست. به عقیده من خط و جهت دادن به دانش‌آموزان بزرگترین مشکل کنکور در کشور ما هست و تعلیم را بیشتر از اندازه اندکی می‌کند.

کنکور فرد تست‌‌زن و مسئله حل کن امتحانات را تحویل جامعه می‌دهد. این در حالی هست که با حذف کنکور فضا برای آموزش و پرورش بازتر خواهد گردید و آنان می‌توانند به وظیفه ها ذاتی خود بپردازند و از دغدغه‌های بی‌مورد آموزش و پرورش، جامعه، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان کم خواهد گردید. به عقیده من اگر کنکور حذف گردد نظام آموزشی ما آهسته آهسته به سمت کیفی پیش می‌رود و به اغراض حقیقی آموزش و پرورش روی اشخاص جامعه نزدیک خواهیم گردید.

حذف کنکور فعلا میسر نیست

نایب ریاست کمیسیون تعلیم مجلس نیز با این مبحث قبول کننده هست و باور دارد که در شرایط حاضر حذف کنکور امکان پذیر نیست. قاسم احمدی لاشکی می‌گوید: با نبود زیرساخت‌های لازم در شرایط حاضر، حذف کنکور میسر نخواهد گردید. او در مورد تبلیغات وسیع کلاس‌های آمادگی کنکور در کشور با توجه به قانون حذف کنکور اظهار کرد: حذف کنکور تنها نباید صحبتی باشد، لکن باید ازجنبه عملی انجام گیرد ولی در شرایط حاضر چنین امکانی وجود ندارد. اینکه مافیایی کنکور در کشور وجود دارد، درست هست، ولی نباید توجهی به سروصدا‌های آنان کرد، لکن آموزش و پرورش موظف است بر طبق قانون، سازوکار حدف کنکور را فراهم و اجرایی کند.

۲۳ نوع مدرسه مانع حذف کنکور

تا زمانی‌که زیرساخت‌ها اصلاح نشود، حذف کنکور مقدور نخواهد بود و مافیای کنکور بیشتر از گذشته به تبلیغات کلاس‌های خود خواهند پرداخت.