به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حسین آخانی – استاد دانشگاه تهران و گیاه شناس – من جمله منتقدان به کارکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه هست. او می گوید: « متاسفانه مسئله دریاچه ارومیه بشدت سیاسی شده و سیاسی شدن یک مسئله ملی و اکولوژیک قطعاً عارضه های زیادی به اجرای برنامه های احیاء در […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حسین آخانی – استاد دانشگاه تهران و گیاه شناس – من جمله منتقدان به کارکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه هست. او می گوید: « متاسفانه مسئله دریاچه ارومیه بشدت سیاسی شده و سیاسی شدن یک مسئله ملی و اکولوژیک قطعاً عارضه های زیادی به اجرای برنامه های احیاء در این منطقه وارد خواهد کرد.»

کمیته حقیقت یاب برای دریاچه ارومیه تشکیل گردد

»وی با بیان اینکه سال کنونی بارندگی های خوبی در حوضه دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، اضافه می کند: وزارت نیرو مدعی هست حدود ۳۳۰ میلیون مترمکعب آب را در دریاچه ارومیه رها کرده، اما میزان آبی که بر طبق مصوبات موجود باید در اختیار دریاچه قرار می گرفت به سبب بارندگی فراوان، خیلی زیادتر از میزان تعیین شده است. ارقام و ارقامی که از طرف وزارت نیرو و ستاد احیای دریاچه عرضه می گردد برای ما ملموس نیست؛ به همین سبب به وزارت نیرو توصیه نمودم یک گروه حقیقت یاب که در این پروژه ها ذی سود نیست، مامور ارزیابی میزان رهاشدگی آب در دریاچه ارومیه گردد؛ اما متاسفانه توجهی به این مبحث نکردند.

بی توجهی به دیدگاه های اکولوژیک در احیای دریاچه ارومیه

این استاد دانشگاه تهران خاطرنشان می تکند: کارگروه احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه برنامه های خود را از زمان تشکیل ستاد در اختیار آن قرار داد اما متاسفانه این ارتباطات قطع گردید و آن گونه که باید و شاید دیدگاه اکولوژیک در راستای احیای آن اعمال نشد. حدود چهار سال از اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه می گذرد و انتقادات زیادی به کارکرد ستاد، وزارت نیرو و وزرات جهاد کشاورزی وارد هست.

دریاچه ارومیه سیاسی شده هست

آخانی تاکید می کند: متاسفانه مسئله دریاچه ارومیه بشدت سیاسی شده و سیاسی شدن یک مسئله ملی و اکولوژیک به طور قطع آسیب های زیادی را به اجرای برنامه های احیاء در این منطقه وارد خواهد کرد؛ در حالی که برای خارج کردن مسئله دریاچه از حالت سیاسی باید به سمت مدیریت بر مبنای دانش حرکت کنیم.

وی علاوه بر این با انتقاد از ریاست سازمان مراقبت از محیط زیست می گوید: انتقاد جدی که در مورد دریاچه ارومیه به آقای کلانتری وارد هست، آن هست که او بر مبنای نامشخصی این پروژه را در اختیار دانشگاه شریف گذاشته؛ درصورتی که دانشگاه شریف، صنعتی هست و محیط زیست جزء برنامه های آن نیست، علاوه بر این مبحث دریاچه یک مبحث اکولوژیک هست. البته ما منکر کوشش ها و فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف برای احیای دریاچه نیستیم اما اشکال بنیادی که در نظام مدیریتی احیای دریاچه وجود داشت این بود که به پیچیدگی کار توجه نکردند و مسئله را تنها مهندسی نگاه کردند که این مبحث به عدم اعتقاد دستگاه های دولتی کشور به پژوهش در همه امور برمی گردد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه پشتوانه سیاسی ندارد

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، علی حاجی مرادی – مسئول واحد فنی ستاد احیای دریاچه ارومیه و کارشناس ارشد مراجع آب – هم با بیان اینکه طرح احیای دریاچه ارومیه با امضای معاون اول ریاست جمهور، سه استاندار وقت و سازمان مراقبت محیط زیست، مطرح و تدوین گردید، می گوید: متاسفانه به سبب نداشتن پشتوانه سیاسی، کارکرد ستاد احیاء هیچ بود؛ در حقیقت باید قبول کنیم که عزم سیاسی به پژوهش ها پژوهشی ارجح هست.

وی با اشاره به اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه در ۱۱ شهرستان استان آذربایجان شرقی یک نظرسنجی با هدف ارزیابی نظرات کشاورزان خرده مالکی و معیشت در حوضه دریاچه ارومیه، انجام داده هست، اظهار می کند: بر طبق نتیجه های این نظرسنجی، ۶۰ درصد کشاورزان خشکی دریاچه را عامل مؤثر مستقیم بر معیشت خود دانستند. در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه تنها منفعت های اقتصادی زیادتر برای کشاورزان اهمیت ندارد لکن اعتماد آنها به مجموعه تصمیم گیران مهمتر هست.

سال کنونی ۶۵ درصد اعتبارات دریاچه ارومیه صرف کارهای غیر سازه ای گردید

این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه می کند: در حال حاضر وضع دریاچه ارومیه تثبیت شده و اذن ندادیم که فوت آن فرا برسد. اهتمام می کنیم با این اعتبارات در حوزه فرهنگی و اجتماعی اقداماتی انجام دهیم و وضع دریاچه ارومیه را تثبیت کنیم و با کاهش ۴۰ درصد استفاده آب در حوزه کشاورزی، احیای دریاچه را رقم بزنیم.

وضع فعلی دریاچه ارومیه امیدوارکننده هست

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، از طرف دیگر ابوالفضل آبشت – مدیر طرح ملی مراقبت از تالاب های ایران – با اشاره به اینکه وضع دریاچه ارومیه امیدوارکننده هست، می گوید: وضع دریاچه ارومیه در ۱۰ سال گذشته روند نزولی داشت و هر سال بخش زیادی از پهنه و تراز آن از دست می رفت اما با توجه به اتفاق هایی که در دهه های موخر در جهت احیای آن افتاده میتوان مدعی شد که وضع امیدوار کننده ای دارد.

وی معتقد هست: فعالیت های ستاد احیای دریاچه ارومیه و عزم ملی برای محافظت آن موجب شده دریاچه به وضع تثبیت شده ای برسد. با این حال باید بدانیم که دریاچه ارومیه با توجه به پهنه ۵۰۰۰ کیلومترمربعی که دارد بدنه آبی بسیار بزرگی در کشور ما محسوب می گردد در نتیجه برای محافظت و احیای آن باید تمام رخدادهای صورت گرفته در این حوضه آبی، دست در دست هم دهند تا ما امیدوار باشیم که روزی احیا خواهد گردید.

یک جریان اجتماعی برای احیای دریاچه ارومیه شکل گرفته هست

آبشت ضمن ابراز خرسندی از مبدل شدن دریاچه ارومیه به یک مبحث ملی و محلی اظهار می کند: مردم محلی اطلاعات زیادی در مورد دریاچه ارومیه پیدا نموده اند و عزم آن را دارند که این دریاچه احیا گردد. از دست دادن دریاچه ارومیه یعنی از دست دادن هویت زیادی از اقوام و خاطرات آنها و همین مبحث موجب شده یک جریان اجتماعی برای محافظت آن شکل بگیرد.

این کارشناس در برنامه رادیو اظهار کرد وگو، ادامه می دهد: تنها آگاه کردن و تعلیم دادن هم مشکلی را حل نخواهد کردۀ در کنار این مسائل باید منفعت را هم در نظر گرفت یعنی اگر منفعت های جامعه محلی و کشاورز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تامین نشود مطمئناً برای احیای آن پا پیش نخواهد گذاشت در نتیجه باید مبحث دریاچه ارومیه را به مبحث مردم مبدل کنیم. برای همین هست که از چهار سال پیش پروژه کوچکی را آغاز کردیم و هم حالا وارد مرحله پنجم آن شده ایم و کوشش می نماییم که الگوهای کوچک و موفق از همکاری مردم را در احیای دریاچه ارومیه رقم بزنیم و در عین حال معیشت مردم منطقه هم محافظت و حتی خوب تر گردد.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، قربانیان – ریاست اداره نظارت و بهره برداری حوزه دریاچه ارومیه – در مورد علل خشک شدن دریاچه ارومیه می گوید: متاسفانه به دلیل تحولات اقلیمی در دو دهه گذشته، تداوم خشکسالی، توسعه نامتوازن بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و برداشت بیشتر از حد و غیرمجاز از مراجع آب تجدیدپذیر، دریاچه ارومیه خشک گردید.

مبدل زمین های زراعی به باغی لطمه به دریاچه ارومیه می زند

وی ادامه می دهد: علاوه بر توسعه زمین های آبی، مبدل زمین های زراعی به باغی که نیازمند آب بیشتری هست موجب کاهش موفقیت در تأمین حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه شده هست. باید تاکید کنیم که توسعه نامتوازن بخش کشاورزی زمین های آبی از ۳۰۰ هزار هکتار به بیشتر از ۵۵۰ هزار هکتار موجب شده فشاری بیشتر از حد ظرفیت به حوضه دریاچه ارومیه تحمیل گردد.

این مقام مسئول در اداره نظارت بر دریاچه ارومیه با اشاره به کارهای دولت یازدهم در زمینه احیای دریاچه ارومیه می گوید: تیم رهایی دریاچه ارومیه به همین مقصود تشکیل گردید و مصوبات آن دربردارنده بخش های زیادی من جمله تأمین آب از مراجع جدید و کاهش ۴۰ درصدی استفاده آب کشاورزی موردنظر جای گرفت. به عنوان مثال یکی از مصوبات با اهمیت در حوزه وظیفه ها وزارت نیرو افزایش ظرفیت آب ورودی به دریاچه بود که وزارت نیرو هم بالغ بر ۱۲۰ کیلومتر رودخانه های منتهی به دریاچه را لایروبی کرد تا آب به طور مستقیم به بدنه کلیدی دریاچه برسد و از پخش و تبخیر آب در جنوب دریاچه جلوگیری گردد.

دریاچه ارومیه بدون همکاری کامل احیا نمی توان

قربانیان تاکید می کند: کارهای بسیار خوبی در زمینه احیای دریاچه ارومیه انجام شده هست اما برای احیای کامل آن راه طولانی در پیش داریم زیرا حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه سه میلیارد و ۱۰۰ متر مکعب هست که قرار هست ۲.۵

انتهای پیام