به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمد خالدی اظهار کرد: مجلس قانون خوبی را در مورد بازنشستگان مصوب کرد و براین اساس بازنشستگان در هر وزارتخانه و سازمانی که با دولت رابطه پیدا می نمایند با رسیدن به سن بازنشستگی نباید به ادامه کار بپردازند.   وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ممنوعیت بکارگیری […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمد خالدی اظهار کرد: مجلس قانون خوبی را در مورد بازنشستگان مصوب کرد و براین اساس بازنشستگان در هر وزارتخانه و سازمانی که با دولت رابطه پیدا می نمایند با رسیدن به سن بازنشستگی نباید به ادامه کار بپردازند. 

 وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یکی از خواسته های با اهمیت نمایندگان هست قطعا در اجرای آن مُصِر می باشند. 

 

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در تمام وزارتخانه ها باید سرلوحه کار قرار گیرد تا وزارتخانه ها نیروسازی کرده و برنامه های خوبی در این زمینه تدارک نگاه کنند.

انتهای پیام