علی شاکی ـ کارشناس علوم ارتباطات و رسانه ـ در اظهار کرد وگویی با ایسنا از کارکرد رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی در بازتاب خبر ها تغییرات بازار ارز و علل بی اعتمادی عمومی به رسانه های داخلی حرف زد. او در مورد بازتاب خبر ها تغییرات بازار ارز در رسانه ها و […]

علی شاکی ـ کارشناس علوم ارتباطات و رسانه ـ در اظهار کرد وگویی با ایسنا از کارکرد رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی در بازتاب خبر ها تغییرات بازار ارز و علل بی اعتمادی عمومی به رسانه های داخلی حرف زد.

او در مورد بازتاب خبر ها تغییرات بازار ارز در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: بحث هایی که امروزه در راستای به کارگیری رسانه ها و ابزارهای اطلاعاتی مطرح هست، از نقش شبکه های اجتماعی در جابه جایی خبر ها و ایجاد جریان رسانه ای گرفته تا کارکرد رسانه های داخلی و بیگانه، می گوید تاثیر هوش تصنعی و استعداد های یادگیری ماشینی تنها حواس پرتی بی هدف یا تعیین اینکه به چیزی که فکر کنیم نیست، لکن این امکانات حالا احساس ما را هم در اختیار گرفته اند.

درست هست که داغ کردن هشتگ های مربوط با کاهش نرخ ارز توان دارد تعدادی را از سر کنجکاوی به میدان فردوسی و خیابان منوچهری بکشاند، ولی قرار نیست که با اعلام پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی نرخ پایین بیاید. چون مردم برای کنجکاوی هم که شده به بازار می روند.

استراتژی رسانه ای کاهش نرخ دلار موفق بود

این کارشناس رسانه با اشاره به انتشار خبر ها کاهش نرخ ارز در بازار، افزود: ماجرا این هست که چند سایت معتبر آغاز کردند به انتشار خبر ها کاهش نرخ ارز؛ درحالی که زیادی از کارشناسان اقتصادی حیران مانده بودند مگر چه رخدادی افتاده که نرخ ارز پایین آمده؟ در این میان بعضی نیز برای اینکه نمایش دهند شبکه ها و پیام رسان های مجازی در راستای اطلاع رسانی مفید و مؤثر می باشند، با سرخوشی از حجم های مثبت این رسانه ها در کاهش نرخ ارز حرف اظهار می کردند. نمی خواهم بگویم شبکه های اجتماعی مؤثر نیستند، اما ساز و کار اثرگذاری این رسانه ها به این سادگی نیست.

شاکر با بیان اینکه «اگر اعمال قدرت و هدایت افکار اعضاء به کنشی بیرونی و خارج از رسانه های اجتماعی مبدل گردد، میتوان اظهار کرد از بستر شبکه های اجتماعی بدرستی استفاده شده است»، اظهار کرد: به گفته کاستلز، جامعه شناس معروف اسپانیایی، قدرت در جامعه شبکه ای دست کسانی هست که حجم های رابطه ای میان شبکه ها و گروه های درون شبکه ای را کنترل می کنند. شبکه، ساختاری رابطه ای دارد و کسانی در آن قدرت دارند که مدیریت حجم رابطه ای را به دست دریافت کنند. در حقیقت در دست داشتن الگوی ارتباط در شبکه، یعنی در اختیار گرفتن قدرت.

او یادآور گردید: از این منظر، باید اظهار کرد افرادی که استراتژی رسانه ای کاهش نرخ دلار را تدوین کردند در پخش این گمان موفق بودند؛ آن هم به وسیله عادت آزاردهنده زیادی از رسانه ها و وب سایت هایی که کارشان منحصرا بازنشر بی کم وکاست خبر ها هست؛ یعنی منحصرا مطلب را بازنشر می کنند و کاری ندارند که آیا ادعای طرح شده در آن صحیح هست یا نه.

تعداد رسانه هایی که آنالیز کنند، بسیار اندک هست

این کارشناس علوم ارتباطات با انتقاد از کارکرد غیرحرفه ای بعضی رسانه های داخلی در بازتاب خبر ها تغییرات بازار ارز، اظهار کرد: بعضی از رسانه ها حتی خبرنگار به بازارهای ارز نفرستادند.

شاکر علاوه بر این در جواب به پرسشی مبنی بر کاهش اعتماد عمومی به رسانه های داخلی نیز، گفته بود: خود شما که خبرنگارید، چقدر دغدغه ها و نیازهای خبری تان را از طریق روزنامه ها و رسانه های غالب تامین می کنید؟ خیلی از دوستان و همکاران من روزنامه نمی خوانند، چون اطلاعات مفیدی برایشان ندارد. این را اظهار کردم که بدانید ما نه در موضوع ارز لکن در زیادی دیگر از موضوع های حیاتی (مثل بحران های زیست محیطی) بنا به علل بسیار فراوان که الزاما ربطی هم به شخص خبرنگار ندارد، قادر نبوده ایم از طریق رسانه مخاطب های را قانع کردن کنیم.

او اضافه کرد: به عنوان مثال، در حالی که رییس جمهوری اظهار کرد نرخ دلار پایین می آید و مردم نباید دلواپس باشند، نرخ دلار روز به روز زیادتر و زیادتر گردید. در حقیقت تعداد رسانه هایی که توان دارند آنالیزهای دقیقی در این باره عرضه کنند، بسیار اندک هست.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه به لحاظ تاریخی در ایران همیشه رسانه در خدمت حاکمیت بوده اند، یادآور گردید: مطالب رسانه ای در زیادتر مواقع برای خوشامد دولت ها انتشار می یابد. احتیاج نیست که مردم از رسانه ها راضی باشند، همین که حمایت کننده مالی شان از شکل کارکرد آنان رضایت داشته باشد، کافی هست؛ البته منکر تلاش های بعضی از همکارانم نیستم؛ همان ها که اهتمام می کنند درمورد موضوع های حیاتی به روشنی اطلاع رسانی کنند و از زوایای متفاوت به مسائل بنگرند. اما فضای کلی رسانه به شکلی نیست که اعضاء و مخاطب های عادی به راحتی بفهمند، ماجرا چیست.

شاکر علاوه بر این در مورد علل کاهش اعتماد عمومی به رسانه های داخلی، توضیح داد: نبود شفافیت و دست بسته بودن اهالی رسانه یکی از با اهمیت ترین این علل هست. یعنی طی بیشتر از یک قرن گذشته، اذن ندادند رسانه ها به وظیفه ذاتی خود عمل کنند. حکومت ها امکان امتحان و خطا را از رسانه ها گرفته اند و تنها گاهی دستشان را ول می کنند؛ اما همین که رسانه ها زمین می خورند، انگشت شماتت بالا می گیرند که نگاه کردید نمی توانستید آزاد باشید!

حکومت ها امکان امتحان و خطا را از رسانه ها گرفته اند و تنها گاهی دستشان را ول می کنند؛ اما همین که رسانه ها زمین می خورند، انگشت شماتت بالا می گیرند که نگاه کردید نمی توانستید آزاد باشید!او دنبال کرد: وظیفه رسانه نور انداختن به نقاط تاریک هست.

آیا خبرنگاران واقعا خوابند؟!

شاکر با اشاره به کارکرد صداوسیما در راستای بازتاب خبر ها با اهمیت و بحرانی، اظهار کرد: چند بار دیده ایم که پس از خبری مصیبت بار، شبکه خبر طرحی بی ربط نشان می دهد؟ آیا خبرنگاران این شبکه واقعا خوابند؟ آشکار هست که نه! منحصرا مشکل اینجاست که هنوز نگاهی بسیار سنتی و عقب مانده نسبت به رسانه ها در مدیریت بحران داریم. وقتی منِ مخاطب خبر کلیدی را از شبکه ای که مربوط به این کشور هست نشنوم، سراغ شبکه های بیگانه، گروه های پیام رسان ها و صفحه های رسانه های اجتماعی مربوط به رسانه های خارج از کشور می روم. رسانه هایی که قطعا آنان نیز منافعی را دنبال می نمایند و الزاما با منفعت های داخلی ما هماهنگ نیستند.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه «مسئولان بگذارند اهالی رسانه به وظیفه ذاتی خود عمل کنند»، اظهار کرد: در این صورت توان دارند تبعات مثبت آن را نگاه کنند. البته منکر اشتباهات همکارانم نمی شوم، ولی اطمینان دارم اگر به رسانه های داخلی تکیه می کردیم، حداقل امروز با بحران اعتماد رو به رو نبودیم! وقتی دست رسانه ها برای موضوع های پیگیرانه و تحقیقی باز نباشد، نیازهای آنی و لحظه ای مخاطب را جواب بیان می کنند. درست اینجاست که روزنامه نگاری با انجام اقدامات محیرالعقول اشتباه گرفته می گردد و رسانه ها منحصرا به دنبال انتشار خبر ها شوک برانگیز می باشند تا تعداد اعضاء کانال یا صفحه اجتماعی رسانه شان بالاتر برود؛ غافل از اینکه سرمایه کلیدی رسانه ها اعتماد هست و نه جمعیت!»

درست اینجاست که روزنامه نگاری با انجام اقدامات محیرالعقول اشتباه گرفته می گردد و رسانه ها منحصرا به دنبال انتشار خبر ها شوک برانگیز می باشند تا تعداد اعضاء کانال یا صفحه اجتماعی رسانه شان بالاتر برود؛ غافل از اینکه سرمایه کلیدی رسانه ها اعتماد هست و نه جمعیت!»او افزود: از سوی دیگر، روزنامه نگاران جدا از جامعه اطراف خود نیستند. آنان نیز از افزایش نرخ دلار دلواپس می گردند.

انتهای پیام