علی محمدی فر در اظهار کرد وگو با ایسنا ، با بیان اینکه نقدینگی های سرگردان در کشور آسیبی برای اقتصاد هست، اضافه کرد: در دوران بعد از انقلاب  اقتصاد کشور گرفتار نقدینگی های سرگردان شده و در کمال تأسف عارضه دیده هست. وی اضافه کرد: این نقدینگی های سرگردان گاهی بازار ارز، سکه و […]

علی محمدی فر در اظهار کرد وگو با ایسنا ، با بیان اینکه نقدینگی های سرگردان در کشور آسیبی برای اقتصاد هست، اضافه کرد: در دوران بعد از انقلاب  اقتصاد کشور گرفتار نقدینگی های سرگردان شده و در کمال تأسف عارضه دیده هست.

وی اضافه کرد: این نقدینگی های سرگردان گاهی بازار ارز، سکه و مسکن را تحت اثرگذاری قرار داده به به صورتی که در چند سال موخر شاهد این عارضه از محل نقدینگی سرگردان بوده ایم.

عضو اتاق بازرگانی دنبال کرد: امروز سرمایه گذار حس می کند فایده ای که از محل میانجیگری و دلالی به دست می آورد به هیچ عنوان از محل تولید نبوده و گاهی سودهای متاثر از میانجیگری و دلالی مثل همین بازار ارز و سکه بیشتر از ۱۰۰ درصد هست.
 

متوسط نفع صنعت در ایران ۵ درصد هست

وی اظهار کرد: در اقتصاد باثبات که گرفتار تحولات غیرمنتظره نمی توان میتوان فعالیت های دلالی را کنترل نمود.

محمدی فر تصریح کرد: دولت باید با تقویت واحدهای تولیدی، صنعتی و افزایش نفع از محل تولید برای سرمایه گذار بین صنعت و تولید با افرادی که پول خود را به سمت دلالی و میانجیگری هدایت می کنند، نوعی تعادل ایجاد کند.
 

نقدینگی های سرگردان به سمت تولید هدایت گردند

عضو اتاق بازرگانی با اهتمام بر اینکه تقویت تولید از سوی دولت و افزایش سوددهی در حوزه صنعت توان دارد این نقدینگی سرگردان را مدیریت کند، تصریح نمود: از سوی دیگر ثبات اقتصادی و سیاسی در بحث تورم انتزاعی  در جامعه حاکم هست، اشخاص احساس می کنند هرلحظه قرار هست نرخ ها افزایش یابد و چنانچه بتوانیم این نگرش را مدیریت کنیم و باثبات در مشی اقتصادی خودمان توان داریم فضا و بستر را به سمتی ببریم که این نقدینگی ها به سمت تولید هدایت گردد.

وی تصریح نمود: چنانچه نقدینگی های سرگردان به سمت تولید هدایت گردند شاهد اشتغال در کشور می باشیم چراکه امروز کلیدی ترین مبحث بیکاری هست و با تحقق این با اهمیت دیگر شاهد تورم های یک شبه افزایش نرخ های آن چنانی نخواهیم بود.
 

نظام مالیاتی حاکم بر کشور دقیق و کارآمد نیست

عضو اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به وضع مالیات بر فروش سکه و افزایش مالیات برای خریدوفروش مسکن اظهار کرد: در کمال تأسف در کشور ما برخلاف آنچه در دنیا اعمال می گردد کاوش خوبی در حوزه اخذ مالیات وجود ندارد بنابراین نظام مالیاتی حاکم بر کشور دقیق و کارآمد نبوده که بتواند مالیات را از شخصی که مستحق پرداخت مالیات هست اخذ کند.

محمدی فر اضافه کرد: امروز شاهدیم کارمندان، کارگران، اقشار ضعیف جامعه و درمجموع قشر حقوق بگیر پرداخت کنندگان کلیدی مالیات می باشند، علاوه بر این کارخانه ها تولید شناسنامه دار نیز در فراروی اخذ مالیات بوده اما آن کس که هزاران هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه، ارز و مسکن به دست آورده هست در فراروی اخذ مالیات نبوده و این ها به شکلی فرار مالیاتی محسوب می گردد.
 

اشخاص به سادگی قانون را دور زده و از مالیات فرار می کنند

محمدی فر با اهتمام براینکه دولت باید با اصلاح قانون از طریق نمایندگان مجلس روی این مبحث به طور مخصوص کارکرده و قانون مالیاتی را اصلاح کند به نحوی که ما شاهد فرار مالیاتی ازاین دست نباشیم، تصریح نمود: در یک نظام اقتصادی و مالیاتی سالم و کارآمد به هیچ عنوان نباید چنین حفره ای بزرگ وجود داشته باشد که اشخاص سودجو، سوداگرو دلال از پرداخت مالیات فرار کنند و اشخاص ضعیفی مثل کارمند و کارگر به طور مستمر پرداخت کنندگان مالیات باشد.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه لازم هست در چنین شرایط خاص اقتصادی مالیات تولید کاهش پیدا کند، اضافه کرد: علاوه بر این مالیات از قشر کارگر را کمتر و به معیشت آنها کمک کنیم، علاوه بر این با کاهش اعتبار افزوده ۹ درصدی که به گردن تولید گذاشته شده توان داریم شاهد رونق تولید باشیم.

وی عنوان نمود: لجام گسیختگی در بحث  معاملات سکه، ارز و مسکن رویت می گردد که اشخاص به سادگی قانون را دور زده و از مالیات فرار می کنند.
 

نظام مالیاتی کشور نیازمند بازبینی، به روزرسانی و اصلاح ساختاری

محمدی فر اضافه کرد: باید با استفاده از مکانیسم مالیاتی در دول مدرن جهان، در زمینه کاهش فاصله طبقاتی که  در کشور جلوگیری نمود.

عضو اتاق بازرگانی گفته بود: با اصلاح و بازبینی قانون مالیات وان سرمایه ها را به سمت تولید هدایت و از این طریق مالیات بر تولید را کاهش داد و مالیات بر میانجیگری ها را زیاد کرد.

وی اظهار کرد: چنانچه مکانیسم مالیات درست عمل کند حتی درآمد خیلی خوبی برای دولت می باشد چراکه در اروپا و بعضی کشورهای مدرن دنیا شاهدیم درآمد دولتشان اختصاصاً از محل مالیات به دست می آید و کشور را با اخذ مالیات اداره می کند.

محمدی فر اقرار کرد: در کمال تأسف نظام مالیاتی نتوانسته  آن گونه که باید مالیات را از افرادی که صاحبان ثروت می باشند اخذ کند و اعتقاد داریم نظام مالیاتی کشور نیازمند بازبینی به روزرسانی و اصلاح ساختاری هست تا از این حالت ناکارآمدی خارج و به مدد تولید کار و اشتغال بیاید.

وی اظهار کرد:  چنانچه لازم باشد کشور با اخذ مالیات اداره گردد این نظام مالیاتی بعد از اصلاح و بازبینی بتوانند نقش جایگاه خود را به خوبی ایفا کند.

انتهای پیام