به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جوزپه کنته، نخست وزیر ایتالیا اظهار کرد که دولت ائتلافی این کشور در پی تصویب طرح اصلاحات ساختاری هست. نخست وزیر ایتالیا اظهار کرد، وزیران کابینه او در پی کاستن از بروکراسی و مبارزه با فقر می باشند. در این راستا ما اصلاحاتی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جوزپه کنته، نخست وزیر ایتالیا اظهار کرد که دولت ائتلافی این کشور در پی تصویب طرح اصلاحات ساختاری هست.

نخست وزیر ایتالیا اظهار کرد، وزیران کابینه او در پی کاستن از بروکراسی و مبارزه با فقر می باشند.

در این راستا ما اصلاحاتی ساختاری آماده کرده ایم که محوریت آن رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی هست.

او تصویب قوانین قراردادهای کاری، کوشش برای مبارزه با فساد و تسریع کارکرد نظام قضایی را من جمله اصلاحات موردنظر دولت خود دانست و اظهار کرد که این اصلاحات راه را برای سرمایه گذاری بیگانه هموار می کند.

نخست وزیر ایتالیا علاوه بر این نسبت به اصلاحات در نظام مالیاتی این کشور دارای تعهد شده هست.

انتهای پیام