ولی الله نانواکناری در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری مبنی بر این که جمهوری اسلامی هر وقت به آن اقتداری برسد که فشار و هوچی گری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، توان دارد با آمریکا مذاکره کند، اظهار کرد: ما در همه ابعاد ابهت داریم. البته در مسیر […]

ولی الله نانواکناری در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری مبنی بر این که جمهوری اسلامی هر وقت به آن اقتداری برسد که فشار و هوچی گری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، توان دارد با آمریکا مذاکره کند، اظهار کرد: ما در همه ابعاد ابهت داریم. البته در مسیر رسیدن به خودکفایی اقتصادی هستیم و توانستیم به ابهت سیاسی دست پیدا نماییم.

وی اضافه کرد: رسیدن به ابهت اقتصادی و خودکفایی در این زمینه مشروط به مشارکت همه سازمان ها و نهادها هست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر این که «ما به آمریکا اعتماد نداریم»، اظهار کرد: ترامپ گفت وگو از مذاکره بدون شرط می کند، اما وزیر خارجه آمریکا شرط هایی را برای مذاکره بیان می نماید. این یعنی آمریکا قابل اعتماد نیست.

در نهایت در برجام چهار کشور کنار آمریکا با ایران مذاکره نموده اند. این آمریکا بود که از برجام خارج گردید و نمایش داد که قابل اعتماد نیست.

انتهای پیام