خبرگزای ایرنا:  نامزد جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی که یک ماه گذشته در کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه کشته شد از ریاست جمهوری آمریکا خواست به منظور کشف محل جسد وی، عربستان را تحت فشار قرار دهد. خدیجه چنگیز در سی امین روز کشتن خاشقچی علاوه بر این خواستار پشتیبانی دونالد ترامپ از درخواست […]

خبرگزای ایرنا:  نامزد جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عربستانی که یک ماه گذشته در کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه کشته شد از ریاست جمهوری آمریکا خواست به منظور کشف محل جسد وی، عربستان را تحت فشار قرار دهد.

خدیجه چنگیز در سی امین روز کشتن خاشقچی علاوه بر این خواستار پشتیبانی دونالد ترامپ از درخواست ترکیه برای تحویل متهمان پرونده کشتن خاشقچی توسط عربستان گردید.

وی اظهار کرد: آنچه زیادتر مایه تاسف هست این که ما متوجه شدیم وی به کشتن دست یافته اما هنوز نتوانستیم به جسد دست یابیم.

نامزد ترکیه ای روزنامه نگار عربستانی یادآورشدکه آمریکا باید برای تحقق عدالت درمورد کشتن خاشقچی کوشش کند.