شهناز سجادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد مهریه های نامتعارف می گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی ارزیابی کرد. به طور مستمر میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان “عرف اقتصادی” به طور مستمر میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان “عرف اقتصادی” در جامعه ارتباط مستقیمی […]

شهناز سجادی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد مهریه های نامتعارف می گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی ارزیابی کرد. به طور مستمر میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان “عرف اقتصادی” به طور مستمر میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان “عرف اقتصادی” در جامعه ارتباط مستقیمی داشته هست. بطوریکه اگر در برهه ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می گردید، زن هنگام طلاق یا مرگ شوهر می توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه رو به رو ایم شاید حتی بانوان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند.

بطوریکه اگر در برهه ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می گردید، زن هنگام طلاق یا مرگ شوهر می توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه رو به رو ایم شاید حتی بانوان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند. با این حال به نظر می آید از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه هست چراکه هر کسی باتوجه به قدرت خود تعهدها مالی را به عهده می گیرد، در همین راستا لازم به ذکر هست که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی هست.

البته این وکیل دادگستری در مورد تعیین مهریه های نامتعارف معتقد هست که بعضی زوجین به سبب دیدگاه های اخلاقی خاص و یا پز اجتماعی اعداد نجومی مثل سال ولادت دختر را برای مهریه تعیین می کنند تاکید می کند: خنده دار تر از آن این هست که خانواده ها نیز آن را می پذیرند. البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیشتر از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن توان دارد علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند.

با این حال به نظر می آید از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه هست چراکه هر کسی باتوجه به قدرت خود تعهدها مالی را به عهده می گیرد، در همین راستا لازم به ذکر هست که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی هست. به گفته وی باتوجه به اینکه مهریه طبق توافق طرفین تعیین می گردد و قانون گذار توان ندارد میزان مشخصی را برای مهریه تعیین و به مردم تحمیل کند، به همین جهت قانون گذاران راه حلی اندیشدند تا مهریه بالا ناکارآمد و غیرقابل وصول گردد به به صورتی که بر طبق مقررات قانون پشتیبانی از خانواده مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مورد پشتیبانی اجرایی و کیفری هست و اگر شوهر تا ۱۱۰ سکه را بپردازد جلب و دستگیری او اجرا نمی توان، در غیر این صورت مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب و حبس خواهد گردید. البته نباید فراموش کرد که برای هر سوژه ای، مسائل استثنایی وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رسانه ها باید در راستای مهریه های نامتعارف عارضه شناسی کنند و نگاه کنند به چه سبب خانواده های دخترهای برای خواستگاران مهریه هایی با اعداد بالا تعیین می کنند، می گوید: برای دستیابی به این مساله باید از خانواده ها و دخترانی که مهریه های سنگینی دارند سؤال کرد به چه سبب به مهریه های نامتعارف (با اعداد نجومی) تاکید دارید؟ بدون شک جواب آنان از بابت مهریه مد نظر ضمانت استمرار زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی دخترشان هست.

البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیشتر از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن توان دارد علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند… را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در مقابل چند همسری شوهرش چه موقت و چه دایم شکایت و اعتراض نکند، هنگام مرگ همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به وی ارث رسد و حتی شوهر علی رغم حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان انتهاء دهد، پس به چه سبب دخترهای نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی شان دارا باشند؟ 

دستیار حقوق شهروندی ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده معتقد هست: دست کم کاربرد “مهریه” دستیار حقوق شهروندی ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده با بیان اینکه شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» باور غلط وغیرحقوقی هست، ادامه می دهد: با توجه به تجربه حرفه ای که در محاکم و برای پرونده های موکلین و یا مراجعین به دادگاه های خانوادگی داشته ام باید بگویم اکثریت زنانی که برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می کنند زندگی زناشویی آرامی ندارند. بنابراین اگر سیاست به سمتی جلو رود که تنها حقوق بازمانده بانوان (مهریه) را به هر شیوه ای از آنان منع کنیم معلوم نیست چه بر سر آمار ازدواج دخترهای خواهد آمد.

خشونت های خانگی، خیانت شوهر، عدم پرداخت نفقه، سوء مشی، ترک زندگی خانوادگی، ممانعت از ادامه اشتغال و تحصیل، قصد طلاق زوجه توسط زوج من جمله مواردی هست که بانوان را ترغیب می کند تا با مطالبه مهریه مشی شوهرشان را اصلاح کنند.

به گفته سجادی، وقتی که قرار هست دختری با امر ازدواج، حقوق مدنی وشهروندی خود را مثل حق اشتغال، سکونت، خارج شدن از کشور و… را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در مقابل چند همسری شوهرش چه موقت و چه دایم شکایت و اعتراض نکند، هنگام مرگ همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به وی ارث رسد و حتی شوهر علی رغم حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان انتهاء دهد، پس به چه سبب دخترهای نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی شان دارا باشند؟ دستیار حقوق شهروندی ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده معتقد هست: دست کم کاربرد “مهریه” علیرغم سخت بودن پروسه مطالبه و تنگ دیدگاهی های قضایی، اجتماعی و قانونی نسبت به آن این هست که بانوان توان دارند به جای حقوق نداشته شان از آن به عنوان اهرم فشاری استفاده نمایند.

بنابراین اگر سیاست به سمتی جلو رود که تنها حقوق بازمانده بانوان (مهریه) را به هر شیوه ای از آنان منع کنیم معلوم نیست چه بر سر آمار ازدواج دخترهای خواهد آمد. با این حال سجادی با اهمیت ترین اقدام در جهت کاهش مهریه های نامتعارف را برطرف تبعیض حقوقی موجود بر علیه بانوان در مقررات می داند و اضافه می کند: در وهله اول بدون شک بانوان و خانواده ها باید نسبت به استمرار زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی اطمینان و امنیت خاطر دارا باشند تا فرهنگ مهریه منصفانه و معقول نیز در جامعه ایجاد گردد. هرچند در حال حاضر دخترهای توان دارند به جای تعیین مهریه های سنگین و نامتعارف حقوق مدنی و شهروندی خود را طی وکالت نامه رسمی و یا ضمن عقد نکاح شرط کنند.

البته سجادی به این نکته نیز اشاره می کند که در حال حاضر شرایط ضمن عقد در خلال نکاح یا مفغول مانده و یا مردان در زمان گفتگوها خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و . را به زن بدهند اما حاضر هستند مهریه های نجومی را پایبندی کنند. وی با بیان اینکه مهریه مانع طلاق های بی جهت و بی سبب از سوی مردان هست می گوید: مردان زیادی را دیده ام که مهریه همسرشان اندک بوده و به سادگی تصمیم به طلاق آنان گرفته اند. و مردانی را نیز دیده ام که به علت مهریه های بالا از طلاق منصرف شده اند.

علیرغم نکات مثبت فوق به عنوان مهریه برای بانوان لازم به ذکر هست که سنگ بزرگ علامت نزدن هست؛ یعنی مهریه هرچند سنگین باشد اما در مواقعی که شوهر دارایی شایسته ای نداشته باشد وصول آن امکان ندارد. بانوان سرپرست خانوار باید از نظر مالی تامین باشند در غیر این صورت گرسنگی و فقر ضربه هولناکی بر پیکر جامعه وارد می کند.

انتهای پیام