محمدرضا نجفی منش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: تحریم های داخلی بسیار موثرتر و کشنده تر از تحریم های بیگانه، مؤثر بوده و عمل می نماید. اگر می خواهیم مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه سازی برطرف گردند در وهله اول باید تحریم های داخلی را برطرف کنیم. وی دنبال کرد: تحریم های […]

محمدرضا نجفی منش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: تحریم های داخلی بسیار موثرتر و کشنده تر از تحریم های بیگانه، مؤثر بوده و عمل می نماید. اگر می خواهیم مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه سازی برطرف گردند در وهله اول باید تحریم های داخلی را برطرف کنیم.

وی دنبال کرد: تحریم های بیگانه با اهمیت می باشند، اما همیشه برای آن راهکاری میتوان پیدا نمود. با اهمیت ترین قسمتی که در تحریم های داخلی وجود دارد این است که برای قطعه سازی علی رغم آن که نرخ مواد اولیه، هزینه دستمزد و نرخ ارز همگی بالا رفته اما نرخ قطعات تحولی نداشته که دلیل آن نیز نرخ گذاری دستوری و ثابت نگاه داشتن نرخ خودرو است که باعث شده خودروسازان نتوانند متناسب با رشد هزینه های تولید، نرخ قطعات دریافتی از قطعه سازان را افزایش دهند.

بنابراین عمدتاً به سمت تعدیل نیروهای خود می روند؛ بنابراین از واجب ترین کارها این است که نرخ قطعات و خودرو به روزرسانی گردد و تمامی اثراتی که روی مواد اولیه گذاشته شده تعدیل گردد چون که بعضی مواد اولیه که گاها تولید داخل می باشند، پنج تا شش برابر افزایش نرخ داشته اند.

بنابراین عمدتاً به سمت تعدیل نیروهای خود می روند؛ بنابراین از واجب ترین کارها این است که نرخ قطعات و خودرو به روزرسانی گردد و تمامی اثراتی که روی مواد اولیه گذاشته شده تعدیل گردد چون که بعضی مواد اولیه که گاها تولید داخل می باشند، پنج تا شش برابر افزایش نرخ داشته اند. ریاست انجمن صنعت های همگن قطعه سازی با تاکید بر این که علاوه بر مشکل در نرخ مواد اولیه مورد با اهمیت این است که این مواد در دسترس نیز نیستند، تصریح نمود: به عنوان مثال آلومینیوم چهار پنج برابر افزایش نرخ داشته است.

این معضلات نشان می دهد که اثرها تحریم های داخلی مخرب تر از مشکلات بیگانه است. وی اظهار کرد: مشکل دیگری که دو مرتبه هم داخلی است، این است که واردات مواد اولیه و قطعات از خارج سخت و پیچیده شده است و عمدتاً ماه ها طول می کشد و بعضاً هم قطعه ساز موفق نمی توان که به نتیجه مد نظر برسد. به این ترتیب هر چقدر مواد اولیه در انبارها و غیره موجود بود استفاده شده و برای کالاهای جدید هم قادر نبوده اند مواد اولیه تهیه کنند.

از وقتی که این مسولیت به شورای رقابت سپرده شد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو آسیب وارد گردیده است.

به این ترتیب هر چقدر مواد اولیه در انبارها و غیره موجود بود استفاده شده و برای کالاهای جدید هم قادر نبوده اند مواد اولیه تهیه کنند. نجفی منش اظهار کرد: دلیل العلل تمام فشارهای وارد گردیده به صنعت های خودرو و قطعه سازی، نرخ گذاری دستوری و جعلی خودرو و سپردن آن به شورای رقابت است که همیشه هم نرخ ها را پایین تر از نرخ حقیقی تعیین و اعلام نموده است. وی دنبال کرد: در این شرایط تا توان داریم باید داخلی سازی قطعات خودرو را زیادتر کنیم.

در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد قطعه سازی وجود دارد و واحدهای جدید و دانش بنیان دیگری نیز می باشند که با مشارکت هم توان دارند دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه مورد احتیاج را در داخل تولید کنند. این یعنی عملاً ورشکستگی برای تمام واحدهای قطعه سازی؛ بنابراین تمام مبالغی که پیشتر صرف واردات کالا و استفاده شده است، باید با نرخ زمان خود یا حداکثر نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسویه گردد تا هم به واحدها فشار وارد نشود و هم ارزش ما در کشورهای بیگانه از بین نرود.

 انتهای پیام