به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، صادرات برق به عراق در ماه های گذشته شایعات متعددی را ایجاد کرد؛ تا جایی که عدهای دلیل خاموشی ها را همین مسئله می دانستند و معتقد بودند که دولت باید صادرات به این کشور را متوقف کند. در آن زمان حقی فام – سخنگوی صنعت برق، صراحتا اعلام […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، صادرات برق به عراق در ماه های گذشته شایعات متعددی را ایجاد کرد؛ تا جایی که عدهای دلیل خاموشی ها را همین مسئله می دانستند و معتقد بودند که دولت باید صادرات به این کشور را متوقف کند. در آن زمان حقی فام – سخنگوی صنعت برق، صراحتا اعلام نمود در آن زمان حقی فام – سخنگوی صنعت برق،  که گفت وگو هایی که جدیدا در مورد توقف صادرات برق به عراق از سوی ایران مطرح می گردد، به طور اساسی پایه و اساس درستی ندارد و دلیل کلیدی این مسئله تنها احتیاج کشور در زمان پیک (اوج مصرف) است، چون در زمان پیک به سبب افزایش استفاده داخل، برنامه ریزی برای صادرات صورت نمی گیرد.

رضا اردکانیان – وزیر نیرو، نیز قبل از این در مورد توقف صادرات برق به عراق

حالا که زمان پیک سپری شده هست، دیگربار استارت صادرات برق از ایران زده گردید و با وجود بدهیهای عراق، دو مرتبه هم ایران به این کشور برق صادر میکند. 

 وزیر نیرو در این باره گفته که میزان مطالبات ایران از عراق به رقم قابل توجهی دست یافته هست و در حال حاضر عراقیها آغاز به بازپرداخت بدهیهایشان کرده و امیدواریم وزارت برق عراق هر چه سریعتر برابر پایبندی نسبت به پرداخت بدهی های خود سرعت داشته باشند، چون من جمله مواردی هست که به توسعه ارتباطات منتج می گردد.

وی دنبال کرد: در این مورد از وزیر جدید انرژی عراق در آغاز فعالیت دعوت نمودیم که به ایران بیاید و گفتگوها ادامه پیدا نماید.

در حال حاضر ایران به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق برق صادر میکند  همچنین تمهیداتی برای مذاکره با کشورهای ترکیه و آذربایجان برای صادرات برق در حال انجام هست.

انتهای پیام