داوود محمدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد خوب ترین راهکار برای مبارزه با شرایط فعلی تحریم های یک جانبه آمریکا، اظهار کرد: خوب ترین راهکار برای چنین شرایطی در طراز اول اتحاد هست. در کنار هر برنامه ریزی علمی و اجرایی در این مورد اتحاد و کنار هم قرار گرفتن مردم، مسئولان […]

داوود محمدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد خوب ترین راهکار برای مبارزه با شرایط فعلی تحریم های یک جانبه آمریکا، اظهار کرد: خوب ترین راهکار برای چنین شرایطی در طراز اول اتحاد هست. در کنار هر برنامه ریزی علمی و اجرایی در این مورد اتحاد و کنار هم قرار گرفتن مردم، مسئولان و دولت باید مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: البته در کنار اتحاد لازم هست ما اطلاعات دقیق در مورد اقدامی که طرف مقابل قصد دارد بر علیه ما شکل دهد به دست آوردیم. پس از ان باید ابزارها داخلی خود را با دقت مورد ارزیابی قرار دهیم و راهکارهای علمی دقیق و حساب شده را برای مبارزه با این شرایط دارا باشیم.

این عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «باید از ظرفیت فعالیت های علمی جایگاه ها تحقیقاتی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در چنین شرایطی استفاده شود»، اظهار کرد: ما باید با تکیه بر اتحاد ملی برنامه های خود را دقیقا پیش ببریم.

انتهای پیام