میرحمایت میرزاده در اظهار کرد وگو با ایسنا در عکس العمل به حاشیه های پیش آمده پس از طرح مبحث کنکور و حذف مشق شب اظهار کرد: در وهله اول باید به این مبحث توجه داشت که مسائل ذی ربط به مشق شب، تخصصی هست و هر کسی باید به کار خود برسد؛ یعنی اگر […]

میرحمایت میرزاده در اظهار کرد وگو با ایسنا در عکس العمل به حاشیه های پیش آمده پس از طرح مبحث کنکور و حذف مشق شب اظهار کرد: در وهله اول باید به این مبحث توجه داشت که مسائل ذی ربط به مشق شب، تخصصی هست و هر کسی باید به کار خود برسد؛ یعنی اگر معلمی دوره های تربیت معلم را گذرانده و فن معلمی و روش تعلیم را می داند خودش در نشست ها درسی تصمیم می گیرد که متناسب با درس و شیوه ی تعلیم چه روندی را در پیش گرفته و بگوید که بچه ها چه تکالیفی را انجام دهند.

وی اضافه کرد: بر این اساس این که به طور کلیشه ای در مورد مشق شب تعیین تکلیف صورت گیرد نادرست هست چه این که وزیر و مسئول ذی ربط از بالا فرمان دهند که بچه ها تکلیف شب نداشته باشند و چه این که موسسات کتاب های کمک درسی چاپ کرده و به مدرسه ها بدهند و بگویند که این کتاب ها به عنوان مشق شب باشد. این روند ۱۰۰ درصد نادرست و غیرکارشناسی خواهد بود.

وی یادآور گردید: پس از مباحث وزیر در مورد این که لزومی به استفاده از کتاب های کمک درسی نیست و در پی آن عده ای از مدرسه ها دیگر میدان به این موسسات ندادند، علی الظاهر اشخاص فعال در این موسسات خودشان را به هر دری می زنند تا به هر طریق ممکن بگویند که کتاب های کمک درسی از نماز هم واجب تر هست، اما این روند غیرکارشناسی هست و هیچ متخصص تعلیم و تربیت آن را نمی پذیرد.

سخنگوی کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که «مشق شب نباید کلیشه ای و به طور دستوری باشد»، اظهار کرد: کتاب کمک درسی جلوی خلاقیت را می گیرد. معلم در کلاس درس متناسب با سن محصلین و شرایط روحی و روانی و شیوه تعلیم تکلیف مشخص می نماید. امکان دارد این تکلیف نوشتن از روی کتاب باشد یا این که داستان سرایی، فیلمبرداری، عکس گرفتن، بازی و نمایش و قصه گویی از محتوای کتاب باشد.

وی با بیان این که «حذف کنکور و حذف مشق شب با یکدیگر رابطه دارد»، اظهار کرد: مشق شب مثل پرسش ها تستی کلیشه ای کنکور هست که با چند سؤال تستی می خواهیم سرنوشت کشور و اشخاص را در دو ساعت تعیین کنیم، کاری نادرست و غیرکارشناسی هست که در حال تسری مشق شب هست. این که به محصلین بگوییم جای تهی را پر کرده و آزمایش بزند کلیشه ای هست و جلوی خلاقیت آنان به ویژه در دوران خستین را می گیرد.

وی دنبال کرد: انگار این موسسات از زمان ولادت به فکر بچه ها می باشند و قصد دارند دانشمند، دکتر و مهندس تربیت کنند. انگار این کشور به سایر شغل ها مثل کارگر، کارمند، خبرنگار احتیاج ندارد و قرار هست همه بچه ها مهندس و پزشک گردند آن هم به شرط این که در این موسسات ثبت اسم کنند؛ این بدبختی ما هست.

میرزاده با بیان این که «مافیای چاپ کتب کمک درسی و کنکور خود را در خطر دیده است»، مشق شب و کنکور را گره زده بهم دانست و توضیح داد: اصولا نباید اذن داده می گردید که مافیای چاپ کتب کمک درسی و کنکور به مدرسه ها وارد گردد. به احتمال زیاد در آینده نزدیک وارد روز ولادت و بیمارستان شده و بیان می کنند ما کتبی را داریم که اگر نوزاد به آن نگاه کند و انگشت روی آن بزند او دکتر یا مهندس می گردد.

انتهای پیام