قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) برلیانس C3 ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ برلیانس H2L ون ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ برلیانس h220 اتوماتیک ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ برلیانس h220 دنده ای ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ برلیانس h230 اتوماتیک ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ برلیانس h230 دنده ای ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ h330 دنده ای ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ H320 اتوماتیک ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ […]

قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار

مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان)
برلیانس C3 ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H2L ون ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h220 اتوماتیک ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
برلیانس h220 دنده ای ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰
برلیانس h230 اتوماتیک ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس h230 دنده ای ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
h330 دنده ای ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰,۰۰۰
H320 اتوماتیک ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
H320 دنده ای ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ موجود نیست
H330 اتوماتیک ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
پیکاپ ریچ ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر ۹۰ فیس لیفت لوگان ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ۴۹,۸۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E2 تندر E2 ۴۰,۴۹۶,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰,۰۰۰
ساندرو اتوماتیک اتوماتیک ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
ساندرو دنده ای دنده ای ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ ۵۵,۶۰۰,۰۰۰
ساندرو استپ وی دنده ای ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساندرو استپ وی اتوماتیک ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰