به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حاجی میرزایی اظهار کرد: در این جلسه گزارش معاونت بانوان و خانواده ریاست جمهور از میزان نصب بانوان به پست های مدیریت عرضه گردید. ۵ ۵ درصد تعداد مسئولان زن افزایش پیدا کرده که مورد تقدیر ریاست جمهور جای گرفت. علاوه بر این در این جلسه یارانه قابل […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حاجی میرزایی اظهار کرد: در این جلسه گزارش معاونت بانوان و خانواده ریاست جمهور از میزان نصب بانوان به پست های مدیریت عرضه گردید. ۵ ۵ درصد تعداد مسئولان زن افزایش پیدا کرده که مورد تقدیر ریاست جمهور جای گرفت. علاوه بر این در این جلسه یارانه قابل پرداخت به جایگاه ها توان قسمتی غیردولتی در سال ۹۷ تعیین گردید. این یارانه ۲۰ درصد نسبت به مبلغی که در سال ۹۶ پرداخت می گردید، افزایش پیدا نمود.

وی دنبال کرد: با هدف پرهیز از پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات مطالعات، دولت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرد که یک سیستم ای را تشکیل بدهد تحت عنوان سیستم ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی تا همه تحقیقات در آنجا تألیف گردد و دستگاه های اجرایی را موظف کرد که این تحقیقات را در اختیار تقاضا کنندگان قرار بدهند تا از این طریق ذخیره دانشی افزایش پیدا نماید و تجارب دیگران به کار گرفته گردد و دستاوردهای پژوهش در دسترس همه قرار بگیرد و انتشار اطلاعات مطالعات میسرتر باشد.

انتهای پیام