دکتر محمدرضا ظفرقندی – رییس شورای عالی نظام پزشکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به استعفای دکتر ایرج فاضل از سِمت رئیس کلی سازمان نظام پزشکی کشور، اظهار کرد: پس از استعفای دکتر فاضل نشست ها متعددی تشکیل گردید تا بتوانیم آقای دکتر فاضل را مجاب کنیم که از این کناره گیری […]

دکتر محمدرضا ظفرقندی – رییس شورای عالی نظام پزشکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به استعفای دکتر ایرج فاضل از سِمت رئیس کلی سازمان نظام پزشکی کشور، اظهار کرد: پس از استعفای دکتر فاضل نشست ها متعددی تشکیل گردید تا بتوانیم آقای دکتر فاضل را مجاب کنیم که از این کناره گیری صرف نظر کنند. در همین راستا سه شنبه هفته گذشته هم نشستی در شورای عالی نظام پزشکی تشکیل گردید و همه از دکتر فاضل درخواست نمودند که تجدید نظر کنند، اما در نهایت تصمیم شان را گرفتند و در پی بازنشستگی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تمایلی به ادامه کار در نظام پزشکی نبودند.

وی اضافه کرد: بر طبق تبصره دو ماده ۹ قانون سازمان نظام پزشکی، اگر رییس سازمان نظام پزشکی به هر دلیلی کنار رفت، تا زمان انتخاب رییس کل بعدی توسط مجمع عمومی سازمان، سرپرستی بر عهده رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد. بر همین اساس دکتر فاضل متن استعفایشان را خطاب به من درج کردند و من هم در حال حاضر مشغول انجام مقدمات برپایی جلسه مجمع عمومی هستم و در حال حاضر هم سِمت سرپرست سازمان را برعهده دارم.

ظفرقندی با بیان این که بر طبق قانون تا سه ماه مجال داریم تا مجمع عمومی سازمان تشکیل گردد، اضافه کرد: بر این اساس نمایندگان نظام پزشکی شهرها و استان ها در مجمع تشکیل جلسه داده و رییس کل بعدی را انتخاب می نمایند. در نتیجه ما درصدد هستیم تا در نخستین مجال ممکن این جلسه تشکیل گردد و رییس کل بعدی توسط مجمع عمومی انتخاب گردد و کار فرایند قانونی اش را طی کند.

وی با اشاره به مهمترین اولویت های کاری اش در سازمان نظام پزشکی به عنوان سرپرست این سازمان، اظهار کرد: اولویت های سازمان مسلم است؛ سازمان در بحث اقتصاد معالجه نقش پررنگی را در شورای عالی بیمه ایفا می کند. پیگیری حقوق پزشکان، پیگیری حقوق مردم در مسائل انتظامی پزشکی، بحث با اهمیت تعیین تعرفه سال آینده و… در نتیجه سازمان وظایفش را پیگیری می کند و هیچ رکودی در کارهای مان ایجاد نشده و مسائل جاری سازمان در حال پیگیری است.

هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری تصدی رئیس کلی ندارم

ظفرقندی با بیان اینکه ابعاد انتظامی، مالیات ها، تعرفه، اقتصاد تندرستی و… را پیگیری می کنیم و امید داریم در اسرع وقت هم رییس کل جدید انتخاب گردد، در مورد احتمال کاندیداتوری خود نیز برای تصدی رئیس کلی سازمان نظام پزشکی، اظهار کرد: من هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ام.

رشد تعرفه های۹۸ مطابق قیمت تورم باشد

سرپرست سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه گفت وگو هایش با اشاره به پیشنهادات تعرفه ای این سازمان برای سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: پیشنهادات تعرفه ای سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه عرضه شده است و  باید در آنجا تصویب گردد. ایده ای که سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه ها در سال آینده داده است، طبق میزان افزایش قیمت تورم است. بر این اساس اعلام نمودیم که به هر میزانی که قیمت تورم محاسبه گردید، به همان میزان هم تعرفه افزایش یابد.

ظفرقندی اضافه کرد: البته عدد ایده ای ما برای رشد تعرفه دستمزد، معادل رشد حقوق و دستمزد کشوری است. برای هتلینگ و بخشی از فنی خدمات هم اعلام نمودیم که بر طبق افزایش قیمت تورم، افزایش یابد.

پیگیری حقیقی شدن تعرفه ها و خدمات تندرستی

وی با بیان اینکه مبحث حقیقی شدن تعرفه ها و هزینه های خدمات را با جدیت در سازمان نظام پزشکی دنبال می کنم، اضافه کرد: در دوره قبلی که خودم مسئول نظام پزشکی بودم، این مسئله را تعقیب کردم و به نتیجه رساندم. باید توجه کرد وقتی هزینه حقیقی خدمات را با کمک کارشناسان اقتصادی، کارشناسان وزارت اقتصاد، بازرگانی و… سامان دهیم، آن زمان مشخص می گردد که تعرفه اعلام گردیده با هزینه های حقیقی چه نسبتی دارد. ظفرقندی تاکید کرد: آنچه سازمان نظام پزشکی عرضه می کند، باید مستند به تعرفه و هزینه حقیقی خدمات باشد.

اگر به هر دلیلی دولت این هزینه های حقیقی را نپذیرد، به همان میزان کیفیت خدماتی که مردم دریافت می کنند، دچار نقصان می گردد. واضح است زمانی که برای بیمارستان ها هزینه هتلینگ حقیقی را پرداخت نکنید، کیفیت خدمات شان کاهش می یابد. در نتیجه سازمان نظام پزشکی نسبت به این مبحث مسیولیت دارد و توان دارد نظراتش را به مراجع مربوط عرضه داده و وظیفه قانونی اش را انجام دهد و این کار، واضح سازی ابعاد اقتصاد تندرستی است. وی علاوه بر این اظهار کرد: از سویی وقتی هزینه حقیقی خدمات بررسی و پیگیری نشود، مطمئنا توان نداریم در میان جامعه پزشکی از این تعرفه ها دفاع کنیم و طبیعتا تخلف های نیز افزایش می یابد.

ظفرقندی با بیان اینکه قانون نظام پزشکی در دوره ای که بنده رییس سازمان نظام پزشکی بودم، تصویب گردید، اظهار کرد: یکی از کارهای مثبتی که در آن زمان انجام گردید، تصویب قانون نظام پزشکی بود که با کمک زنده یاد دکتر نوربخش که معاون من بودند و با پشتیبانی مجلس ششم، این قانون تصویب گردید.

قانون نظام پزشکی و لزوم برگشت اختیار تعرفه گذاری به این سازمان

البته شورای نگهبان ایرادات متعددی به آن گرفت، اما با مذاکره هایی که انجام دادیم این ایرادات را به دست کم رساندیم و در نهایت با دو ایراد باقی مانده کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقال یافت. در مجمع هم زنده یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی از قانون نظام پزشکی پشتیبانی کردند و در نهایت قانون نظام پزشکی در سال ۱۳۸۳ تصویب گردید. وی با بیان اینکه بر طبق قانون نظام پزشکی اختیارهایی در حوزه های انتظامی، تعیین تعرفه های بخش خصوصی و.

بر عهده سازمان قرار گرفت،  افزود: متاسفانه در سنوات بعد به عللی اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی سلب گردید و هنوز هم این اختیار را به ما نداده اند… این درحالیست که مطمئنا اعتقاد دارم این بخش از قانون نظام پزشکی بسیار حساب شده بود و شرایطی که امروز در این حوزه شاهد هستیم، نشانگر اثبات لزوم آن است. ظفرقندی تاکید کرد: باید توجه کرد که در بعضی مواقع وضع افزایش قیمت تورم و هزینه های کشور خارج از توان دولت است.

به هر حال درآمدهای دولت محدود بوده و تحریم هم مشکلاتی را برای کشور ایجاد نموده است. کاهش نیابد، راه حلی جز این نیست که نظام پزشکی هزینه حقیقی خدمات را محاسبه و به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام نماید… سرپرست سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبیعی است که در بخش دولتی خود دولت باید تعرفه گذاری را انجام دهد، اضافه کرد: حال اگر این اختیارات از سازمان نظام پزشکی سلب شده و دولت هم نتواند هزینه ها را پوشش دهد، منتج به خسارت و شکست در عرضه خدمات می گردد، کما اینکه در حال حاضر زیادی از قسمت های بخش خصوص در حوزه تندرستی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

از سویی اگر قبول داریم که بخش خصوصی هم قسمت عمده ای از عرضه خدمت به مردم را تحت پوشش خود دارد، باید این ماده قانونی به قانون نظام پزشکی بازگردد. در غیر این صورت بحران هایی که همیشه در کشور وجود دارد، موجب می گردد عرضه خدمات در حوزه تندرستی کشور دچار مشکل گردد. ظفرقندی با تاکید بر لزوم حقیقی شدن تعرقه های پزشکی، اظهار کرد: تعرفه حقیقی، یک مدعا نیست، لکن یک محاسبه اقتصادی مفصل با عدد و رقم صحیح است.

همیشه فرایند کار سازمان بر این بوده که تعرفه حقیقی را با کمک کارشناسان اقتصادی از وزارت اقتصاد، بازرگانی و. .. آنان با کارشناسان سازمان نظام پزشکی هزینه های حقیقی خدمات را محاسبه کرده و به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام می نمایند و وقتی همه زیرش را امضا کردند، به این معناست که یک کار کارشناسی شده انجام شده است. وی با بیان اینکه در نتیجه اصلا اینطور نیست که یک هزینه بی رویه به عنوان تعرفه اعلام گردد، اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی دو هدف کلیدی دارد؛ یکی پشتیبانی از مریض ها و مردم و دوم پشتیبانی از حقوق جامعه پزشکی است.

۲ هدفی که نظام پزشکی دنبال می نماید

وی در ادامه گفت وگو هایش در مورد ابهام در بعضی بندهای قانون نظام پزشکی، مثل شرایط رد و قبول استعفای رییس کل، اظهار کرد: اسمی از کناره گیری در این قانون نیامده است.

از سویی تاحالا و در سنوات گذشته پیشینه استعفای رییس کل را هم نداشته ایم. بنابراین بعضی بندهای این قانون باید مورد بازبینی قرار گیرند. باید توجه کرد بازبینی کل قانون بسیار زمان بر است. در دوره ای که ما قصد داشتیم قانون نظام پزشکی را تصویب کنیم، نزدیک به سه سال وقت صرف کردیم تا این قانون تصویب گردید. در عین حال اعتقاد دارم با شرایطی که وجود دارد، بازبینی کل قانون به مصلحت نیست و امکان دارد دوباره امتیازهای سازمان نظام پزشکی کسرشده و یا سلب گردند.

انتهای پیام