وی اضافه کرد: البته تجارب گذشتگان و افرادی که قبل از این مدیریت ها را به عهده داشتند باید به اشخاص بعدی نیز جابه جا گردد اما متاسفانه ساختار مدیریتی ما در دولت به شکلی هست که چنین امکانی وجود ندارد. ما باید افرادی که تجربه دارند را به صورت مکانیکی به سمتی ببریم که […]

وی اضافه کرد: البته تجارب گذشتگان و افرادی که قبل از این مدیریت ها را به عهده داشتند باید به اشخاص بعدی نیز جابه جا گردد اما متاسفانه ساختار مدیریتی ما در دولت به شکلی هست که چنین امکانی وجود ندارد. ما باید افرادی که تجربه دارند را به صورت مکانیکی به سمتی ببریم که خود به خود در شرایطی قرار گیرند که تجربه هایشان را به مسئولان میانی و پایین تر از خود جابه جا کنند تا وقتی که آنها سمت های بالاتر را بر عهده می گیرند، کار را بلد باشند اما شاهد هستیم که متاسفانه زمینه برای جابه جایی تجربه ها وجود ندارد.

دبیرکل انجمن های اصناف و بازار گفت: گذشته از اینکه نباید بازنشسته ها دوباره مشغول به کار شوند، مسئولان بخش های متفاوت و سازمان ها نیز باید به این سمت بروند که خودشان تجربه ها را به اشخاص بعدی جابه جا کنند که البته دربخش خصوصی شاهد شکل گیری چنین فضایی هستیم اما در دولت علی الظاهر بخلی در این زمینه وجود دارد و کسی علاقه مند نیست تجربه هایش را به اشخاص بعدی جابه جا کند.

وی در انتهاء تاکید کرد: در هر حال قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید به صورت جدی پیگیری نشود و این چنین نباشد که با گذشت زمان آن را به دست فراموشی بسپاریم و بدون توجه به نتیجه و کارکردش از کنار آن گذر کنیم.

انتهای پیام