حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا، در توضیح سازوکارهای حدس شده برای مبارزه با هرگونه مشکل احتمالی جهت ورود و خارج شدن سرمایه گذاران بیگانه به کشور در شرایط تحریمی اظهار کرد: به نظر می آید نوعی بزرگنمایی در مورد سیاست های نظارتی و تقنینی آمریکا انجام شده است. آمریکایی ها […]

حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا، در توضیح سازوکارهای حدس شده برای مبارزه با هرگونه مشکل احتمالی جهت ورود و خارج شدن سرمایه گذاران بیگانه به کشور در شرایط تحریمی اظهار کرد: به نظر می آید نوعی بزرگنمایی در مورد سیاست های نظارتی و تقنینی آمریکا انجام شده است. آمریکایی ها اصلا و ابدا توان ندارند حصار تحریمی را در حوزه های دیپلماتیک، اقتصادی، فروش نفت و غیره بر علیه ایران شکل دهد.

دنیا دنیایی است که حقانیت ایران را قبول نموده است و قصد دارد با ایران کار کند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست ایران برای کار با کشورهای مختلف، دنبال کرد: ما تجربه مبارزه با تحریم را داریم بنابراین اعتقاد داریم در راستای ی دیپلماتیک و مبادلات اقتصادی به شکلی عمل خواهد گردید که مشکلی برای سرمایه گذاران به وجود نخواهد آمد. این اطمینان را به سرمایه گذاران بیگانه می دهیم که هیچ گونه مانعی برای رفتارهای آنان پیش نمی آید.

انتهای پیام