برترین ها:  روزنامه سازندگی در صفحه نخست خود با انتشار عکسی از ظریف و لاریجانی به طرح استیضاح همزمان ریاست مجلس و وزیر امور خارجه با تیتر «حربه ی استیضاح» عکس العمل نمایش داد. این روزنامه درج کرد: جناج اصولگرای مجلس که از مخالفان ملحق شدن ایران  به FATF  می باشند این روزها از دو زوایه […]

برترین ها:  روزنامه سازندگی در صفحه نخست خود با انتشار عکسی از ظریف و لاریجانی به طرح استیضاح همزمان ریاست مجلس و وزیر امور خارجه با تیتر «حربه ی استیضاح» عکس العمل نمایش داد.

این روزنامه درج کرد: جناج اصولگرای مجلس که از مخالفان ملحق شدن ایران  به FATF  می باشند این روزها از دو زوایه کوشش می نمایند چهره های موثر را تحت فشار قرار دهند.

از یک سو در کوشش می باشند به دستاویز اظهارات موخر ظریف در مورد پولشویی در ایران، وزیر خارجه را استیضاح کنند و از دیگر سو با بکارگیری یک ماده قانونی علی لاریجانی را که با اهمیت ترین حمایت کننده دولت در مجلس هست تهدید به استیضاح کنند.

فشار به سلبریتی‌های سیاسی با حربه‌ی استیضاح