علی شمس اردکانی- ریاست کمیسیون انرژی، صنعت های پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران- در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوب تر بود طی سال های گذشته بویژه در دو دوره دولت های موخر، ایران در تنور عوام فریبی مثل “پول نفت سر سفره مردم”، “پول نفت در تولید” علی شمس اردکانی- ریاست […]

علی شمس اردکانی- ریاست کمیسیون انرژی، صنعت های پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران- در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوب تر بود طی سال های گذشته بویژه در دو دوره دولت های موخر، ایران در تنور عوام فریبی مثل “پول نفت سر سفره مردم”، “پول نفت در تولید” علی شمس اردکانی- ریاست کمیسیون انرژی، صنعت های پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران- در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوب تر بود طی سال های گذشته بویژه در دو دوره دولت های موخر، ایران در تنور عوام فریبی مثل “پول نفت سر سفره مردم”، “پول نفت در تولید” و … درعوض درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال زایی کرده و حقوق نسل های آینده را محافظت می کردیم. فروش نفت و صادرات آن فروش سرمایه بین نسلی هست که هیچکس حق استفاده آن برای خود را ندارد؛ بنابراین باید با عوام فریبی مقابله گردد.  وی اضافه کرد: مجلس و دولت مملو از عوام فریبی هایی شده که پول نفت باید صرف بودجه جاری شده و حقوق کارمندانی گردد که حتی نصفی از آنان بسیاری می باشند. 

تعداد کارمندان در دستگاه دولت فراوان شده هست؛ چراکه شغل ها آبرومند دیگر بشدت کسرشده اند. شغل ها آبرومند در فعالیت های تولیدی بدست می آید. تولید هم که در این کشور روبه نابود شدن و فعالیت دلالان تحریم رو به رشد هست. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دلالان تحریم با پول حاصل از فروش نفت، آنقدر واردات کالا به طور قاچاق  کردند که تولید داخل دیگر به صرفه نیست و خود باعث بیکاری وعدم اشتغال و عدم توسعه کشور می گردد.

شمس اردکانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که باید کاری کرد که تا سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران در منطقه اول باشد، اظهار کرد: نسبت به روزی که این سیاست ابلاغ شد، نه فقط جلو نرفته ایم، لکن بسیار هم عقب مانده و فاصله مان با کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان بیش تر شده هست.

رییس کمیسیون انرژی، صنعت های پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران تصریح نمود: برای آن که ایران اقتصاد اول منطقه باشد، باید سرمایه های کلیدی کشور که توان دارد ماشین ادوات، تکنولوژی، بازارهای صادراتی سایر کالاها و نه فقط نفت، محافظت گردد.

هم چنین تولیدات نیز باید رونق گیرد تا بازارهای دنیا را در اختیار دریافت کنیم. وی با شاره به گفت وگو موخر معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه “بودجه ۹۸  به گونه ای تنظیم شده که قسمت درآمدهای نفتی خیلی بیش تر از ۲۵ درصد نباشد” اظهار کرد: وی نباید جزء کسانی باشند که پول نفت را گرفته و بجای آنکه به سرمایه گذاری بپردازند، خرج کنند.

وی با شاره به گفت وگو موخر معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه “بودجه ۹۸  به گونه ای تنظیم شده که قسمت درآمدهای نفتی خیلی بیش تر از ۲۵ درصد نباشد” در حال حاضر نرخ یک لیر سوخت در ترکیه ۱۰ هزار تومان هست اما در ایران ۱۰۰۰ تومان. این تنها به سود قاچاقچیان و به آسیب مردم، شهر به لحاظ بار ترافیکی بالا و . شمس اردکانی دنبال کرد: تعدادی هم در این میان عوام فریبی می کنند که نرخ بنزین را ارزان نگه داشته ایم، درصورتی که به سود این مردم و جامعه نیست؛ بنابراین باید متحد شویم تا سرمایه ها به سادگی خرج نشوند…  رییس کمیسیون انرژی، صنعت های پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران اعلام نمود: در حال حاضر، همه روزه ۴۰ میلیون لیتر فراورده های نفتی و بعضی فرآورده های پتروشیمی از مرزها قاچاق می گردند.

  در نتیجه باید فعالیتی صورت گیرد که واردات کالاهای قاچاق و صادرات مواد سوختی که به سبب نرخ پایین آن هاست، برای قاچاقچی به صرفه نباشد. تا امروز قاچاقچیان تا توانسته اند سود کرده و اصلا معلوم نیست این پول ها کجا رفته هست؟این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: پول این قاچاق ۴۰ میلیونی سوخت کاملا از کشور خارج شده و کالای قاچاق خریداری و وارد کشور می گردد. سرانجام هم این ایران هست که متضرر و جوانانش بیکار می گردند. تا امروز قاچاقچیان تا توانسته اند سود کرده و اصلا معلوم نیست این پول ها کجا رفته هست؟

به عنوان قاچاق وارد می گردد که پول آن از محل قاچاق صادرات سوخت تامین می گردد. چگونه می گردد که ۴۰ میلیون لیتر سوخت کشور قاچاق گردد و هیچ کس صدایش در نیاید؟! … چگونه می گردد که ۴۰ میلیون لیتر سوخت کشور قاچاق گردد و هیچ کس صدایش در نیاید؟!

انتهای پیام