وی اضافه کرد: گزینه های سختی وجود دارند و زمان آن دست یافته که تشکیلات خودگردان فلسطین تمام فلسطینی ها را به سمت آینده ای خوب تر سوق دهد. این در حالی هست که تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس، ریاست تشکیلات هر گونه توافق آرام سازی وضعیت در غزه یا آتش بس جدای از […]

وی اضافه کرد: گزینه های سختی وجود دارند و زمان آن دست یافته که تشکیلات خودگردان فلسطین تمام فلسطینی ها را به سمت آینده ای خوب تر سوق دهد.

این در حالی هست که تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس، ریاست تشکیلات هر گونه توافق آرام سازی وضعیت در غزه یا آتش بس جدای از این تشکیلات را گامی از گام های “خرید و فروش قرن” این در حالی هست که تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس، ریاست تشکیلات هر گونه توافق آرام سازی وضعیت در غزه یا آتش بس جدای از این تشکیلات را گامی از گام های “خرید و فروش قرن” می دانند که به جدایی نوار غزه از کرانه باختری و تشکیل یک کشور کوچک در غزه هست.

تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به امضای هر گونه توافق با اسرائیل پیش از تکمیل روند آشتی ملی فلسطینی ها و مستقر شدن دولت منسوب به تشکیلات در غزه اخطار داده هست.

انتهای پیام