احمد علیرضا بیگی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم نظارت سازمان های ناظر بر روی نرخ ها با توجه به کاهش نرخ ارز گفته بود: نظارت امری ضروری هست چه در وقتی که شاهد افزایش نرخ کالاها به سبب افزایش نرخ ارز بودیم که متاسفانه نظارت جدی رخ نداد و مردم […]

احمد علیرضا بیگی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم نظارت سازمان های ناظر بر روی نرخ ها با توجه به کاهش نرخ ارز گفته بود: نظارت امری ضروری هست چه در وقتی که شاهد افزایش نرخ کالاها به سبب افزایش نرخ ارز بودیم که متاسفانه نظارت جدی رخ نداد و مردم عارضه جدی نگاه کردند و چه امروز که نرخ ارز کاهش یافته اما همچنان ارائه کالا بر مبنای نرخ دلار گران صورت می پذیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: در هر دو حالت در حق مردم اجحاف می گردد و بیشترین عارضه را مردم خواهند دید، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی باید بازرسی های جدی در این زمینه اعمال کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: مطالبه همه مردم عزم دولت در کنترل بازار و مدیریت نرخ هاست، مجلس نیز باید بر روی کارهای انجام شده نظارت کند و اگر احتیاج به اختیارات هست از طریق شورای عالی سازگاری اقتصادی قوا داده گردد.

انتهای پیام