به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از کیتکونیوز، بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی در شرکت “تی دی سکیوریتیز” هر اونس پلاتین تا اواسط هفته جاری ۷۹۶ دلار خرید و فروش گردید و تحلیلگر “تی دی سکیوریتیز” هر اونس پلاتین تا اواسط هفته جاری ۷۹۶ دلار خرید و فروش گردید و تحلیلگر “تی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا به نقل از کیتکونیوز، بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی در شرکت “تی دی سکیوریتیز”

هر اونس پلاتین تا اواسط هفته جاری ۷۹۶ دلار خرید و فروش گردید و تحلیلگر “تی دی سکیوریتیز” هر اونس پلاتین تا اواسط هفته جاری ۷۹۶ دلار خرید و فروش گردید و تحلیلگر “تی دی سکیوریتیز” توقع دارد تا انتهاء سال کنونی به ۹۰۰ دلار و تا انتهاء سال ۲۰۱۹ به ۱۱۰۰ دلار افزایش پیدا نماید.

در گزارش هفتگی “تی دی سکیوریتیز” در گزارش هفتگی “تی دی سکیوریتیز” خاطرنشان شده تثبیت وضعیت بازارهای نوظهور و بهبود فضا در بازار طلا، به رونق درخواست ها برای پلاتین کمک خواهد کرد. ناتوانی کارکرد پلاتین تا حدی به سبب کارکرد غیرمطلوب طلا از اواسط آوریل بوده هست.

به گفته میلک، در حال حاضر وضعیت طلا خوب تر به نظر می آید و این فلز با ارزش در محدوده ۱۲۰۰ دلار مانده هست. نرخ طلا تا انتهاء سال کنونی به ۱۲۷۵ دلار و تا انتهاء سال ۲۰۱۹ به ۱۳۷۵ دلار صعود خواهد کرد.

انتهای پیام