مرتضی قربانی در اظهار کرد وگو با ایسنا به تغییرات نرخ گذاری بلیت هواپیما به ویژه پس ازتبدیل ارز آن با واحد “نیما”، مرتضی قربانی در اظهار کرد وگو با ایسنا به تغییرات نرخ گذاری بلیت هواپیما به ویژه پس ازتبدیل ارز آن با واحد “نیما”، اشاره نمود و در مورد تاثیر آن بر نرخ […]

مرتضی قربانی در اظهار کرد وگو با ایسنا به تغییرات نرخ گذاری بلیت هواپیما به ویژه پس ازتبدیل ارز آن با واحد “نیما”، مرتضی قربانی در اظهار کرد وگو با ایسنا به تغییرات نرخ گذاری بلیت هواپیما به ویژه پس ازتبدیل ارز آن با واحد “نیما”، اشاره نمود و در مورد تاثیر آن بر نرخ تورها و ظرفیت عزیمت ایرانی ها پرداخت و اظهار کرد: استانبول، تفلیس، کوالالامپور و دبی از پرترددترین مسیرهای عزیمت ایرانی ها هست که درحال حاضر تعداد پروازهای آنان به نصف رسیده هست.

استانبول، تفلیس، کوالالامپور و دبی از پرددترین مسیر ایرانی ها هست که درحال حاضر تعداد پروازهای آنان به نصف رسیدهوی اظهار کرد: افزایش نرخ در بلیت هواپیما از وقتی که ارز با نوسانات همراه شد، به دو شکل رخ داد؛ یک بار در ROE یا  نرخ مبدل ارز که مبنای محاسبه نرخ بلیت و مالیات هست، اما افزایش دیگر زمانی رخ داد که دولت یک مدل ارز (۴۲۰۰ تومان) را اعلام نمود و همان موقع پایه نرخ گذاری تغییر کرد. در حقیقت دستاویز شرکت های هواپیمایی برای این افزاش نرخ، جبران مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد بود. آنان اظهار می کردند از دولت ارزی دریافت نمی کنند و باید از بازار آزاد آن را تامین کنند. با این ترفند نرخ بلیت ها زیادتر گردید. در حقیقت فقط نرخ ارز نبود که نرخ بلیت ها را گران کرد.

او دنبال کرد: مرسوم هست شرکت های هواپیمایی از نرخ پایه به آژانس کارمزد بدهند. اما در شرایط حاضر بعضی از این ایرلاین ها آن نرخ پایه را پایین آوردند که متعاقب آن درصد کارمزد آژانس ها هم کاهش یافت، ولی از طرف دیگر مبلغ مالیات روی بلیت را زیاد کردند. این کاری بود که عده ای از شرکت های هواپیمایی بیگانه و ایرانی انجام داده اند. در نتیجه هر گاه به نرخ بلیت هواپیما اعتراض می گردید آنان ادله و توجیه می آوردند که نرخ بلیت کمتر هم شده هست. درحالی که مبلغ مالیات بلیت، زیادتر شده بود.

قربانی اظهار کرد: ظاهر قضیه این هست که نرخ بلیت هواپیما پایین آمده، اما شرکت های هواپیمایی با عنوان های متفاوت من جمله مالیات مازاد (Surcharge)، عارضه ها فرودگاه و هواپیما، این نرخ ها را افزایش داده اند. جدیدترین مصداق برای آن بلیت ۱۵ میلیون تومانی یکی از هواپیماهای داخلی در مسیر تهران ـ استانبول بوده هست؛ بلیتی که در اصل، نرخ آن یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هست اما به  نرخ پرواز کانادا به فروش رسیده شده هست.

نرخ بلیت هواپیما فقط تحت تاثیر نوسانات ارز گران نشد. بعضی شرکت های هواپیمایی پایه نرخ را هم زیاد کردند به این دستاویز که چون ارز دولتی نمی گیرند و از بازار آزاد ارز تهیه می کنند باید این مابه التفاوت را جبران کنند بعضی شرکت های هواپیمایی پایه نرخ را هم زیاد کردند به این دستاویز که چون ارز دولتی نمی گیرند و از بازار آزاد ارز تهیه می کنند باید این مابه التفاوت را جبران کننددبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفته بود: درست هست که ROE  (نرخ مبدل ارز در بلیت هواپیما) پایین آمده و وارد کانال ۸ هزار تومان شده هست اما شیطنت هایی هم می گردد که نرخ بلیت هواپیما همچنان پایین نیاید.

او پس از آن به نرخ گذاری در شرکت های هواپیمایی داخلی اشاره نمود و اضافه کرد: ROE به مسیرهای بین المللی ذی ربط می گردد، در نتیجه نرخ گذاری در شرکت های هواپیمایی داخلی  بر اساس “ریال” او پس از آن به نرخ گذاری در شرکت های هواپیمایی داخلی اشاره نمود و اضافه کرد: ROE به مسیرهای بین المللی ذی ربط می گردد، در نتیجه نرخ گذاری در شرکت های هواپیمایی داخلی  بر اساس “ریال” هست و تنها قسمتی از مالیات آنان در مسیرهای بیگانه ارزی محاسبه می گردد. پس نوسانات ارز روی نرخ این شرکت ها نباید تاثیر چندانی داشته باشد، اما به چه سبب این اتفاق افتاده هست؟ شرکت های داخلی توجیه آورده اند ۷۰ درصد هزینه هایشان ارزی هست، درحالی که به استناد اطلاعات موجود، هزینه های عمده شرکت های هواپیمایی من جمله دفتری، جاری و سوخت هواپیما، ریالی هست، درحالی که آنان بیان می کنند حقوق خلبان و کرو پرواز بیگانه، کرایه بهای هواپیما، سوخت در کشور مقصد و قطعات را ارزی می پردازند و چون دولت به آنان ارز نمی دهد، مجبورند به نرخ آزاد تهیه کنند.

وی در عین حال اظهار کرد: بعضی شرکت های هواپیمایی بیگانه که کل هزینه هایشان ارزی هست، نرخ ها را در بعضی مسیرها گاها تا ۳۰ درصد کم کرده اند، اما بعضی درحال به روزرسانی می باشند تا نرخ پایه را افزایش دهند که در کمال خوشبختی با رکود فصلی متقارن شده وگرنه افزایش درخواست ها بازار را ملتهب تر می کرد.

قربانی در مورد تاثیر نرخ تورها پس از کاهش نرخ ROE، اظهار کرد: نرخ تور تفاوت چندانی نداشته، چون نرخ بلیت ها هنوز گران هست. به طور مثال سال گذشته در همین فصل که با رکود عزیمت همراه هست، نرخ تور سه شب و چهار روز گرجستان ۷۰۰ هزار تومان بود اما اکنون بلیت چارتری آن یک میلون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش رسیده می گردد.

نرخ گذاری در شرکت های هواپیمایی داخلی  بر اساس “ریال” نرخ گذاری در شرکت های هواپیمایی داخلی  بر اساس “ریال” هست و تنها قسمتی از مالیات آنان ارزی محاسبه می گردد. پس نوسانات ارز روی نرخ این شرکت ها نباید تاثیر چندانی داشته باشد، اما به چه سبب این اتفاق افتاده هست؟ پس نوسانات ارز روی نرخ این شرکت ها نباید تاثیر چندانی داشته باشد، اما به چه سبب این اتفاق افتاده هست؟ این عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با تاکید بر این که ظرفیت سفرهای بیگانه با فاصله پایین آمده هست، برای واضح سازی، از میزان پروازها در پرمسافرترین مقاصد ایرانی ها مثال هایی ذکر نمود و اظهار کرد: در مدت زمان همانند سال گذشته، حداقل روزی شش هفت پرواز مستقیم بین تهران و تفلیس برقرار بود اما اکنون هر ایرلاین هفته ای دو تا سه پرواز دارد که بعضی هم کلا پروازشان را قطع کرده اند. به صورت کل ظرفیت سفرهای هوایی در مسیر گرجستان تا ۶۰ درصد کاهش داشته هست. سفرهای هوایی از تهران به استانبول نیز در قیاس با مدت زمان همانند تا ۵۰ درصد ریزش داشته، ضمن آن که در این مسیر نه فقط تعداد پروازها کاهش یافته که بعضی ایرلاین ها دیگر حضور ندارند.

قربانی با بیان این که ارزیابی عزیمت در این دو مسیر سنجش خوبی برای نتیجه گیری در مورد وضع تورهایی با نرخ متوسط هست، دنبال کرد: پروازهای مستقیم شرکت های بیگانه مثل “ایرآسیا” و “تای ایرویز” قربانی با بیان این که ارزیابی عزیمت در این دو مسیر سنجش خوبی برای نتیجه گیری در مورد وضع تورهایی با نرخ متوسط هست، دنبال کرد: پروازهای مستقیم شرکت های بیگانه مثل “ایرآسیا” و “تای ایرویز” در مسیرهای مالزی و تایلند که از دیگر مقاصد پر عزیمت ایرانی ها در این فصل به شمار می آید تماما متوقف شده هست. بعضی ایرلاین های بیگانه قبل از افزایش شدید نرخ ها پیش دستی کرده و پروازهایشان را در مسیر ایران متوقف نمودند همانند شرکت های اروپایی که به دستاویز نداشتن توجیه اقتصادی، بازار ایران را ترک کردند.

انتهای پیام