اجرای این قانون، در بعضی وزارتخانه ها منتج به خانه تکانی وسیع ای خواهد گردید، من جمله در وزارت نفت که از ۱۰ معاونت وزیر نفت، هشت معاونت مشمول این قانون می‌شوند و باید محل کار خود طبق مهلت قانونی تعیین شده ترک نمایند. طبق این قانون، رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت در امور نظارت […]

اجرای این قانون، در بعضی وزارتخانه ها منتج به خانه تکانی وسیع ای خواهد گردید، من جمله در وزارت نفت که از ۱۰ معاونت وزیر نفت، هشت معاونت مشمول این قانون می‌شوند و باید محل کار خود طبق مهلت قانونی تعیین شده ترک نمایند. طبق این قانون، رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت در امور نظارت بر مراجع هیدروکربوری، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت.

حبیب الله بیطرف معاون امور مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنعت های پتروشیمی و محمد مهدی رحمتی معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی، افرادی هستندکه صندلی خود را جهت حضور چهره های جوانتر ترک نمایند.

طی روزهای موخر گمانه زنی های بسیاری در مورد جانشین های احتمالی هر یک از این معاونت ها طرح شده هست. به گفته کارشناسان صنعت نفت کشور، در شرایطی هست که صنعت نفت فرصتی برای امتحان و خطا ندارد، باید سکان راهبری این معاونت ها به کسانی سپرده گردد که علاوه بر تخصص، تجربه و سیطره بر حوزه تابعه، از تندرستی مالی نیز بهره مند بوده و افرادی پاک دست باشند.

در ادامه به گزینه های مطرح برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی اشاره خواهیم کرد.

شرکت نفت و سه گزینه روی میز

برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، گزینه هایی مثل محمد مشکین فام، مدیرعامل کنونی شرکت نفت و گاز پارس که به گفته فعالین این حوزه رابطه شایسته ای با غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت نفت دارد و گفته می گردد دو تابعیتی بوده و نسبت خویشاوندی دوری هم با وزیر نفت دارد، مطرح هست.

از دیگر گزینه ها برای شرکت نفت میتوان به سید صالح هندی، مدیر کنونی اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اشاره نمود. گزینه سوم برای تصدی گری شرکت نفت محسن پاک نژاد هست، وی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بعنوان مدیرعامل و نایب ریاست هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران یا همان شرکت نیکو فعالیت می‌کرد.

بعضی از اشخاص از محسن خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت نفت نیز به عنوان یکی از گزینه ها یاد می کنند که البته گفته می گردد این گزینه چندان جدی نیست چون که به عقیده فعالین این حوزه وی فردی محطاط و محافظه کار هست.

یک صندلی و چهار گزینه

گزینه ها برای مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران نیز دربردارنده حسن در انتظار تربتی، محسن دلاویز، سعید توکلی و محمود امین نژاد می باشند. شنیده شده که در انتظار تربتی و محسن دلاویز گزینه های جدی تری برای مدیرعاملی این شرکت محسوب می گردند. از بین این دو نفر، دلاویز که به گفته یک مقام آگاه، از پشتیبانی غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس نیز بهره مند هست، به سرعت وارد صنعت نفت گردید و از سمت مشاور مراجع انسانی و جوانان وزیر به شرکت حفاری شمال رفت و حالا نیز به صندلی مدیرعاملی شرکت بهینه سازی استفاده سوخت تکیه زده هست.

ورود بانوان به صحنه مدیریت پتروشیمی

در شرکت ملی پتروشیمی اما حدس ها بیانگر از به قدرت رسیدن یک خانم به عنوان مدیرعامل این شرکت هست. فرناز علوی، مدیر آرام و بی حاشیه برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنعت های پتروشیمی گزینه ای هست که به نظر می آید طی سه سال باقی مانده فعالیت دولت در سمت مدیرعاملی شرکت ملی پتروشیمی ایفای نقش خواهد کرد. البته قبل از حضور رضا نوروززاده، مدیر صنعتی این شرکت که نزدیک به یک سال در سکوت رسانه ای فعالیت کرد، آیدین ختلان، از شاگردان وزیر نفت برای این سمت خیز برداشته بود که به سبب تنگنا های قانونی ناکام ماند.