به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ارز دانشجویی صرفاً در بازه زمانی ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ تا ۲۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ پرداخت می گردد و بر طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز دانشجویی به مقطع ها دکتری و کارشناسی ارشد تعلق می گیرد و برای مقطع کارشناسی، منحصرا دانشجویانی که آغاز به تحصیل آنان پیش از ۳۱/‏۰۲/‏۹۷‬ هست توان دارند درخواست […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ارز دانشجویی صرفاً در بازه زمانی ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ تا ۲۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ پرداخت می گردد و بر طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز دانشجویی به مقطع ها دکتری و کارشناسی ارشد تعلق می گیرد و برای مقطع کارشناسی، منحصرا دانشجویانی که آغاز به تحصیل آنان پیش از ۳۱/‏۰۲/‏۹۷‬ هست توان دارند درخواست کنند.

بر طبق بخشنامه بانک مرکزی مبنای قیمت ارز درخصوص حواله های ارزی، قیمت ارز حواله مندرج در سیستم معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و درباره اسکناس، قیمت ارز اسکناس مندرج در سیستم ذکر شده هست .

نکته مهم اینکه باتوجه به تغییر سیستم ارزی از سیستم همکاری دانشجویی (نشا) به سیستم جامع دانشجویی سجاد، کلیه دانشجوهای تقاضاکننده در فاز اول در سیستم جدید (سامانه سجاد) ثبت اسم کرده و در فاز بعدی درخواست ارز دانشجویی کنند.

انتهای پیام