غلامحسین شافعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از کلیدی ترین مسائلی که در شرایط فعلی کشور باید به آن توجه کرد، نقش مثبت و کلیدی هست که صادرات توان دارد برای مدیریت وضعیت اقتصادی و کمک به آن ایفا کند. ما باید سیاست های خود را طوری طراحی کنیم که صادرکنندگان […]

غلامحسین شافعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از کلیدی ترین مسائلی که در شرایط فعلی کشور باید به آن توجه کرد، نقش مثبت و کلیدی هست که صادرات توان دارد برای مدیریت وضعیت اقتصادی و کمک به آن ایفا کند. ما باید سیاست های خود را طوری طراحی کنیم که صادرکنندگان با فراغ بال امکان نقش آفرینی در شرایط فعلی را دارا باشند.

به گفته وی هرچند دولت و بانک مرکزی کوشش کرده اند در ماه های گذشته و در پی بالا رفتن قیمت ارز وضعیت را مدیریت کنند اما با توجه به تجربه شکل گرفته در طول هفته های گذشته، به نظر می آید که میتوان به بعضی تحولات در دستورالعمل ارزی بانک مرکزی اندیشید.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شرایط به وجود آمده راه را برای صادرکنندگان غیرحرفه ای باز کرده هست، اظهار کرد: وقتی سیاست هایی در نظر می گیریم که در جریان اجرای آن صادرکنندگان بزرگ با سختی رو به رو شده اما صادرکننده کوچک توان دارد با استفاده از ابزارها مدنظر داشته شده فعالیت کند، شرایط برای حرفه ای ها و کسانی که برای دورانی طولانی در این بخش حضور داشته اند سخت می گردد.

شافعی دنبال کرد: امروز زیادی از صادرکنندگان بزرگ ما با توجه به شرایط دشوار اقتصادی شان امکان صادرات پیدا نمی کنند و این در شرایطی هست که بعضی اشخاص با خرید کالای همین اشخاص، به نحو خرد کالاها را صادر می کنند و بدین ترتیب هم از مزیت های مدنظر داشته شده در دستورالعمل ارزی برخوردار می گردند و هم بازار اشخاص کلیدی را می گیرند.

وی افزود: برای حل این مشکلات پیش از هر چیز یک مساله بیشترین ارزش را دارد و آن ضرورت اعتماد ما به بخش خصوصی و صادرکنندگان بزرگ هست. کسانی که در تمام دهه های گذشته قسمتی از بار اقتصاد کشور را به دوش کشیده و به طور مستمر نسبت به برگشت ارز خود اقدام کرده اند و زین پس نیز علی رغم تمام سختی ها بجز این فکر نمی کنند.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بعد از شروع اجرای بسته جدید ارزی بانک مرکزی در روزهای انتهایی آبان ماه ماه، عده ای از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به چگونگی اجرای این سیاست اعتراض داشته و اجرای آن را برای صادرکنندگان بزرگ مشکل ساز قرائت کردند.

در بسته جدید ارزی بانک مرکزی، صادرکنندگان تا سقف صادرات یک میلیون یورو از ورود به سیستم نیما معافند اما پس از ان و به نحو تصاعدی باید بخش های بیشتری از قسمت صادرات خود را وارد این سیستم کنند.

علی رغم تاکید چندباره بانک مرکزی بر ضرورت برگشت به موقع ارزها و ثبت آن در سیستم، به نظر می آید که هنوز لااقل قسمتی از صادرکنندگان اطلاعات ذی ربط به ارز خود را در نیما ثبت نکرده اند.

انتهای پیام