محسن سلمان نژاد در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه هدف از راه اندازی این سایت اجرای پروژه بزرگی در کشور برای سالمندان هست، اضافه کرد: در این پروژه قرار است تمام NGOها را سازماندهی و هماهنگ کنیم، به طوریکه بسیاری از اکتساب و کارها و مسائلی که جزء احتیاجات سالمندی هست، از طریق این سیستم […]

محسن سلمان نژاد در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه هدف از راه اندازی این سایت اجرای پروژه بزرگی در کشور برای سالمندان هست، اضافه کرد: در این پروژه قرار است تمام NGOها را سازماندهی و هماهنگ کنیم، به طوریکه بسیاری از اکتساب و کارها و مسائلی که جزء احتیاجات سالمندی هست، از طریق این سیستم صورت پذیرد.  از سوی دیگر در تلاشیم تا این خدمات را با سطح نرخ پایین تری برای سالمندان -که جمعیت آنان در جامعه رو به رشد است- فراهم کنیم و کاری کنیم خود سالمندان به جای بخش های دیگر منتفع گردند.

وی در ادامه از برگزاری کارگاهی آموزشی برای سازمان های مردم نهاد این حوزه در تهران ظرف چند هفته آینده اطلاع داد و اظهار کرد: هدف از برپایی این کارگاه این هست که آنها نحوه استفاده از این سیستم را تعلیم نگاه کنند و بانک اطلاعی این سایت را هرچه فوری تر کامل کنند.

ریاست دبیرخانه شورای عالی سالمندان در ادامه اظهار کرد: این اپلیکیشن دو هدف مهم را دنبال می نماید که یکی از آنان همگرا کردن NGO ها هست.  در واقع می خواهیم سازمان های مردم نهاد تحت این اپلیکیشن، گزارش های مرتبی در مورد عملکردشان ارائه کنند و مدیر سایت که مشابه اتحادیه این انجمن هاست، گزارش ها را ببیند و کاوش کند. از طرف دیگر خبر ها روز دنیا، موضوعات اکتساب و کار و گردشگری نیز در این سایت نمایش داده خواهد گردید.  به طوریکه برای مثال هر فردی در ایران در جایی محصولی یا دارویی در ارتباط با سالمندان تولید کند، در همان شهر از منفعت های آن برای سالمندان استفاده می گردد. 

 وی ضمن تعریف جزئیات گردشگری سالمندی نیز توضیح داد: همان گونه که می دانید بحث گردشگری سالمندی در حال حاضر بسیار فقیر هست و می اندیشیم از این طریق اگر بنگاه ها و سازمان های مردم نهاد در شهرها و روستاها امکاناتی دارند که توان دارند عرضه کنند، هزینه های گردشگری کاهش می یابد. برای مثال امکان دارد یک سازمان مردم نهاد در تهران از طریق شهرداری توانسته باشد در بحث گردشگری امکاناتی را مهیا کند و بتواند این ابزارها و حجم ها را با یک سازمان مردم نهاد در شیراز به اشتراک بگذارد و بدین ترتیب یکدیگر را توانمند کنند.

سلمان نژاد اضافه کرد: بدین ترتیب یک سالمند امکان دارد از طریق سازمان مردم نهادی در تهران وارد این شبکه گردشگری گردد و از این طریق بتواند به سفری برود که هزینه ساکن کردن بسیار پایینی برایش داشته باشد. در بحث تردد نیز ما از طرف دبیرخانه شورای ملی سالمندی با شرکت های متفاوت هواپیمایی اتوبوس رانی راه آهن نیز گفت وگو خواهیم کرد تا تخفیف های خوبی در اختیار سالمندان قرار دهند. این کار از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان انجام می گردد و قرار هست تا دستگاه ها را در جریان بگذاریم و با آنان حرف بزنیم.

وی با بیان اینکه این کار به نحو مشابه برای اعضای صندوق بازنشستگی کشور هم در حال انجام هست، تصریح نمود: اما برنامه های صندوق بازنشستگی کشور تنها دربردارنده حال کسانی می گردد که عضو این صندوق می باشند. ولی در شورای ملی سالمندان، جمعیت هدف وسیع تری دارد که شامل حال همه سالمندان کشور می گردد. سالمندانی می باشند که عضو هیچ صندوقی نیستند و اتفاقا از نظر مالی در مضیقه قرار دارند؛ آنان نیز نیاز دارند به عزیمت بروند و باید به فکرشان بود. این صندوق ها به نحو محدودی به اشخاص عضوشان خدمات عرضه می کنند ولی ما می خواهیم گستره خدمات سالمندی را افزایش دهیم.

ریاست دبیرخانه شورای عالی سالمندان اضافه کرد: قادریم زیادی از این کارها را با ابزارها موجود و با تقویت شبکه ها، تکمیل بانک های اطلاعاتی و… در کنار این مورد ها لایحه پشتیبانی از سالمندان که باید طبق آن منابعی را برای سالمندان اختصاص دهد نیز توان دارد موثر باشد. به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، نیمه مرداد ماه از وب سایت بنیاد فرزانگان کشور با هدف عرضه خوب تر خدمات سالمندی بویژه بهره گیری از مراقبان متخصص پرده برداری گردید.

به گفته سلمان نژاد شناسایی نیازهای حقیقی سالمندان و اینکه چه عاملی موجب بالا بردن خدمات رسانی به سالمندان می گردد از اغراض راه اندازی این سایت بوده هست و همه سازمان های مردم نهاد این حوزه توان دارند به این سایت دسترسی دارا باشند.

در این سایت در حوزه خدمات اجتماعی، گردشگری و نگهدارى از سالمندان خدمات عرضه می گردد، همچنین با استفاده از این سیستم اشخاص دیپلم و زیر دیپلم که توان دارند در حوزه نگهدارى از سالمندان فعال باشند ساماندهی و شرایط تعلیم و بازآموزی آنان فراهم می گردد.

انتهای پیام