به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، وی اضافه کرد: دولت پیشین عراق به سبب تحریم حاضر به دادن دینار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشد و به همین سبب دولت ناگزیر از استفاده از ابزارها محدود در عراق گردید که دولت پیشین عراق به همان میزان نیز معیت لازم را نداشت و بنابراین […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، وی اضافه کرد: دولت پیشین عراق به سبب تحریم حاضر به دادن دینار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشد و به همین سبب دولت ناگزیر از استفاده از ابزارها محدود در عراق گردید که دولت پیشین عراق به همان میزان نیز معیت لازم را نداشت و بنابراین مشکلاتی برای زوار ایرانی به وجود آمد که ضمن معذرت خواهی از زوار عزیز در این مشکل پیش آمده از زوار خواسته می گردد ارز خود را در داخل کشور تهیه نمایند و وجه پرداختی آن دسته از زائرانی که موفق به دریافت ارز نشده اند محفوظ و سریعا بعد از برگشت به حساب آنان مرجوع خواهد گردید.

انتهای پیام